Midlertidig ute av yrket

Vedtektenes § 5 åpner for at journalister som er midlertidig ute av yrket, kan søke om å få opprettholde sitt medlemskap og kan få innvilget fritak fra ordinær kontingent. Dette innebærer at man får fritak fra ordinær kontingent.
Med «ute av yrket» menes å inneha stillinger eller funksjoner som ikke gir adgang til medlemskap i NJ. Unntaket er hvis man utfører arbeid knyttet til lobbyisme eller medierådgivning, da kan man ikke være medlem av NJ.

Arbeidsutvalget i NJ har vedtatt at medlemmer som har fått innvilget fritak fra ordinær kontingent på grunn av status som midlertidig ute yrket, må makulere norsk og internasjonalt pressekort og får ikke utstedt nytt kort så lenge de har denne statusen.

Medlemmer som er innvilget fritak fra ordinær kontingent med denne statusen innvilges normalt ikke rett til bistand i forbindelse med rettstvister eller annen ekstraordinær hjelp.

Midlertidig ute av yrket
  1. Status som midlertidig ute av yrket innvilges for inntil ett år av gangen, med mulighet for forlengelse.