Registrering av lønnsopplysninger

For at kontingenten skal beregnes riktig er vi avhengig av å ha korrekte lønnsopplysninger i vårt medlemssystem. Her kan du fylle ut din inntekt fra journalistisk arbeid.

Medlemmer i NJ Frilans skal ikke benytte dette skjemaet, og henvises til frilansstatistikken.

Kontingenten er fastsatt til 1,6 % av fast årslønn som er: grunnlønn, alderstillegg, personlige tillegg og eventuelt stillingstillegg. Andre tillegg som overtid, fototillegg og tillegg for lokalkontor, holdes utenfor.

Hvis det har blitt endringer i ditt arbeidsforhold utover ny lønn så ber vi deg heller fylle ut et av våre andre skjemaer eller sende en e-post til medlem@nj.no

Fyll ut skjemaet under for å bli beregnet riktig kontingent:

Registrering av lønnsopplysninger
  1. PERSONLIGE OPPLYSNINGER

  2. OPPLYSNINGER OM INNTEKT

  3. Nåværende brutto årsinntekt er fast årslønn avtalt med arbeidsgiver (beregnes eventuelt utifra nåværende månedsinntekt). Hvis du har variert inntekt ber vi deg om å anslå årsinntekten.

  4. Hvis det har blitt endringer i ditt arbeidsforhold utover ny lønn så ber vi deg heller sende en e-post til medlem@nj.no