Har du tatt sluttpakke?

Medlemmer som har inngått avtale om sluttpakke betaler laveste ordinære kontingent (gulvet) etter utløp av oppsigelsestiden.

Fyll ut skjemaet under for å informere NJ om at du har inngått avtale om sluttpakke/etterlønn (etterlønn er lønn som utbetales etter oppsigelsestiden).

Dersom du kommer i journalistisk arbeid i løpet av sluttpakkeperioden skal kontingenten beregnes ut i fra ny inntekt. Husk å sende skjema for skifte av arbeidssted.

Sluttpakke/etterlønn