Utmelding

Det kan være flere grunner til at man vurderer å melde seg ut av sitt fagforbund. Det kan være økonomiske årsaker som gjør at du ikke ser deg tjent med å opprettholde medlemskapet. Da kan det være greit å være klar over at når du tar skattefradrag og utgifter til forsikring i betraktning, er det ikke sikkert medlemskapet egentlig koster så mye som du tror.

Visste du at du kan få fritak fra ordinær kontingent å betale en redusert kontingent dersom du:


 

Du kan få minste ordinære kontingent dersom du:


 

Du kan få pensjonistkontingent dersom du:

 

  • Har blitt uføretrygdet og har en inntekt fra journalistisk arbeid på under 1,5G eller
  • har gått av med AFP eller alderspensjon og har en inntekt fra journalistisk arbeid på under 1,5G

 

Er du blitt leder, kan du fortsatt være medlem, så sant du har en sjef på et nivå over deg.

Kun øverste leder kan ikke være medlem i NJ.

 

Du kan selv velge om du ønsker å betale pr. mnd., pr. kvartal eller pr. år.

Meld deg gjerne på efaktua.

 

Forsikringer

Hvis du sier opp medlemskapet ditt så mister du samtidig forsikringene som er tilknyttet dette,

Har du spørsmål tilknyttet medlemskapet, er det bare å kontakte oss så hjelper vi deg.

 

Andre medlemsfordeler

  • Kurs og stipender - NJ har mange ulike tilbud - les mer her
  • Pressens Arbeidsledighetskasse - les hva du kan få i støtte her
  • Pressens Gravferdskasse - les  hva denne dekker her

 

Skulle du likevel ønske å melde deg ut finner du skjema her