Utmelding

Dersom du er ute av journalistisk arbeid for en periode kan du i de fleste tilfeller fortsette medlemskapet. Er du midlertidig ute av yrket, i permisjon eller arbeidsledig kan du fortsatt være medlem, og betaler da en redusert kontingent.
Pensjonister
er også velkommen til å fortsette sitt medlemskap, og betaler da en egen pensjonistkontingent.

Dersom du er varig ute av journalistisk arbeid eller informasjonsmedarbeider med fast ansettelse kan du ikke lenger være medlem.

Er du blitt leder, kan du fortsatt være medlem, så sant du har en sjef på et nivå over deg. Bare øverste leder kan ikke være medlem i NJ.

Det er en kalendermåneds oppsigelsestid av medlemskapet. Det vil si at du er medlem ut måneden vi mottar utmeldingen, samt neste.

Du kan melde deg ut ved å benytte skjemaet under:

Felter merket med * må fylles ut.

Utmelding