Innmelding som ordinært medlem

Ved å sende inn skjemaet under vil du ta det første steget mot å bli medlem av Norsk Journalistlag. Når søknaden blir godkjent, vil du få tilsendt velkomstpapirer. Vi tar kontakt dersom vi har spørsmål om søknaden. Normal behandlingstid for søknad om medlemskap er to uker.

Vilkårene for å bli medlem av Norsk Journalistlag fremgår av NJs vedtekter.

Dersom du allerede er medlem, men har endret arbeidsgiver, kan du melde fra her.

Studenter

som er ferdige med studiene og skal melde overgang til ordinært medlemskap, fyller også ut det skjemaet.

Redaksjonelle ledere

skal som hovedregel være organisert på ordinær måte, gjennom redaksjonsklubben i den bedriften man arbeider, men dersom det er grunner til at dette ikke er hensiktsmessig, kan redaksjonelle ledere opptas som direktemedlemmer. Det skjer i tilfelle etter søknad. Slik søknad kan sendes til nj@nj.no

Betal med efaktura

Innmelding som ordinært medlem

Dersom du arbeider i en redaksjon som ikke gjør automatisk trekk for medlemskontingenten på din lønnsutbetaling, kan du gjøre avtale i nettbanken for å betale med eFaktura. Referanse for din eFaktura blir ditt femsifrede medlemsnummer.

  • Feltene merket med * må fylles ut.
  • Ved bruk av enter-knappen kan det oppstå feil i skjemaet.
Innmelding ordinær
  1. Jeg erklærer at ovenstående opplysninger er riktige, og at jeg er klar over følgende bestemmelser i NJs vedtekter:

  2. «Medlemmer i NJ skal arbeide på grunnlag av retten til fri informasjon og hensynet til faglig integritet i samsvar med Vær Varsom-plakaten»

  3. «Utmelding av NJ skjer skriftlig til NJs sekretariat med 1 kalendermåneds varsel.»

  4. «Alle ordinære endringer i et medlems tilknytning til organisasjonen gjøres gjeldende en måned etter meldingstidspunkt, løpende fra den 1. i måneden etter at melding er gitt.»

  5. Jeg gir fullmakt til at kontingenten til Norsk Journalistlag og redaksjonsklubben kan trekkes av arbeidsgiver.