Innmelding for studenter

Den som studerer med det mål å bli journalist, kan søke om studentmedlemskap i Norsk Journalistlag.

Den som allerede er ordinært medlem, men som skal ut i studiepermisjon, går inn i en annen type studentmedlemskap.

Skal du fornye et eksisterende studentmedlemskap kan du klikke her.

Søk her