NJs kontingentsatser

Satsene gjelder fra 01.01.2017

Type kontingent Beløp Periode
Ordinær kontingent (1,6 prosent av årslønnen) 301 pr måned (gulv)
  645 pr måned (tak)
Kontingent ved sluttpakke 301 pr måned (gulv)
Egenandel - Fri-STUP for frilansere 421 pr år
Lagskontingent for frilansere 150 pr år
Studenter 456 pr år
Alders- og uførepensjonister 564 pr år
Fritak fra ordinær kontingent 94 pr måned

Skattefradrag for fagforeningskontingent

Som medlem av en fagforening kan du kreve fradrag på skatten for 3850 kroner av fagforeningskontingenten.

Hvis vi har fått ditt 11-sifrede fødselsnummer, innberetter vi den fradragsberettigede kontingenten til skattemyndighetene for deg. Dersom arbeidsgiver trekker kontingenten, melder arbeidsgiver trekket til skattemyndighetene.

E-faktura

NJs kontingentsatser

NJ tilbyr eFaktura.
Inngå avtale i nettbanken for å få fremtidige fakturaer som eFaktura.

Referansen for din eFaktura er ditt femsifrede medlemsnummer.
(Har du et medlemsnummer med færre enn fem sifre, så fyller du på med nuller foran medlemsnummeret, til det blir totalt fem sifre.)