Pensjonistmedlemskap

Pensjonister fortsatter å være medlem av Norsk Journalistlag som pensjonistmedlemmer, med en rimelig årlig kontingent. Medlemmer som blir uføretrygdet betaler samme kontingent som pensjonister.

Medlemstilbudet

Som pensjonist er du fortsatt velkommen på medlemssamlinger i laget og på journalistfaglige debatter og konferanser. Du opprettholder dine medlemsforsikringer (med mindre aldersgrenser i vilkårene sier noe annet), medlemskap i gravferdskassa.

LES MER OM:

Du kan også melde deg inn i Presseveteranene.

Trenger du fortsatt pressekort, kan du bestille det mot et gebyr.

Efaktura

Pensjonistmedlemskap

NJ tilbyr eFaktura. Inngå avtale i nettbanken for å få fremtidige fakturaer som eFaktura.

Referanse for din eFaktura er ditt femsifrede medlemsnummer.
(Har du et medlemsnummer med færre enn fem sifre, så fyller du på med nuller foran medlemsnummeret, til det blir totalt fem sifre.)

Bruk skjemaet for å melde fra om du er blitt pensjonist eller uføretrygdet

Pensjonistmedlemskap
  1. Pensjonister som har en inntekt fra journalistisk arbeid på minimum 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden beholder sitt ordinære medlemskap, og betaler kontingent beregnet av inntekt fra journalistisk arbeid. Pensjon regnes ikke som inntekt fra journalistisk arbeid. Andre pensjonister innvilges en egen kontingent for pensjonistmedlemmer.