Ekstrakontingent

I spesielle tilfelle kan landsstyret fatte vedtak om ekstrakontingent. Dette skjer helst i forbindelse med streik i organisasjonen, da medlemmer som ikke er i streik kan bli innkrevd en ekstrakontingent.

Redaksjonsklubber, lokallag og konsernlag kan gjennom sine vedtekter fastsette permanent eller midlertidig lokal kontingent.