Frilansere

Frilansere er vanligvis ordinære medlemmer av Norsk Journalistlag, og betaler ordinær kontingent. I tillegg betaler frilansere egenandel for Fri-STUP og en egen årskontingent til NJ Frilans. Disse sendes på en samlefaktura en gang i året.

LES MER: Om ordinær kontingent

LES MER: Om medlemsfordelene ved å være frilansmedlem

Frilansernes Stup-ordning

  • Gjennom FriStup kan du søke plass på kurs i Stup-regi, eller søke stipend for å gjennomføre individuell kompetanseheving, for eksempel i form av et studium, et kurs eller en konferanse.
  • Eksempel på hva ordningen bidrar til: I 2016 fikk 24 frilansere totalt 944.800 kroner i stipend til individuelle kompetanseprosjekter. 36 frilansere har deltatt på Stups dagskurs og 6 frilansere har vært med på Stups studieturer.
  • Stup er obligatorisk for medlemmer av NJ Frilans.
  • Avgiften er kr 806,- pr. år. Av dette betaler den enkelte frilanser selv kr 421,-, mens NJ dekker kr 385,- fra vederlagsmidler.
  • I tillegg får Fri-Stup deler av NJs vederlag for digital kopiering og andre vederlagsmidler, totalt 179.000 kroner.
  • Du må normalt ha betalt inn Fri-Stup-kontingent i tre år før du kan søke midler fra ordningen.
  • Det er to søknadsfrister for stipend i året: 1. april og 1. november. (Kurs og studieturer legges ut fortløpende gjennom året.)
  • NJs styrerepresentanter i MBL/NJ-Stup, samt en frilanser, utgjør styret i FriStup.

For å søke Stup-stipend eller plass på Stup-kurs, må du opprette profil på Stups nettsider og søke derfra. Gå til www.stupstipend.no for mer info og søknadsskjema.