Frilansere

Frilansere er vanligvis ordinære medlemmer av Norsk Journalistlag, og betaler ordinær kontingent. I tillegg betaler frilansere egenandel for Fri-STUP på 421 kroner pr. år, samt en egen årskontingent til sitt lag NJ Frilans på 150 kroner pr. år. Disse sendes på en samlefaktura en gang i året.

LES MER: Om ordinær kontingent

LES MER: Om medlemsfordelene ved å være frilansmedlem

Frilansernes Stup-ordning

  • Gjennom Fri-Stup kan du søke plass på kurs i Stup-regi, eller søke stipend for å gjennomføre individuell kompetanseheving, for eksempel i form av et studium, et kurs eller en konferanse.
  • Eksempel på hva ordningen bidrar til: I perioden 2008-2010 deltok 26 frilansere på Stup-kurs, alt fra studietur til New York til fireukers spanskkurs. 26 frilansere fikk til sammen 754.000 kroner til egne oppgraderingsprosjekt.
  • Stup er obligatorisk for medlemmer av NJ Frilans.
  • Avgiften er kr 806,- pr. år. Av dette betaler den enkelte frilanser selv kr 421,-, mens NJ dekker kr 385,- fra vederlagsmidler.
  • I tillegg får Fri-Stup deler av NJs vederlag for digital kopiering og andre vederlagsmidler. I perioden 2008-2010 utgjorde disse midlene i snitt 290 kroner per frilanser.
  • Du må normalt ha betalt inn Fri-Stup-kontingent i tre år før du kan søke midler fra ordningen.
  • Det er tre søknadsfrister i året: 1. april, 1. september og 1. desember.
  • Styret for Stup er også styre for Fri-Stup, og det har vært vanlig de siste årene at en av styremedlemmene i Stup-styret er frilanser.

For å søke Stup-stipend eller plass på Stup-kurs, må du opprette profil på Stups nettsider og søke derfra. Gå til www.stupstipend.no for mer info og søknadsskjema.