Fritak fra ordinær kontingent

Medlemmer som er midlertidig ute av journalistisk arbeid, dobbeltorganisert eller har en vanskelig økonomisk situasjon kan søke om å få fritak fra ordinær kontingent. Den reduserte kontingenten er på 96 kroner pr. måned.

Satsene gjelder fra 01.01.2018. 

Velg fra menyen under for å endre din medlemsstatus:

E-faktura

Fritak fra ordinær kontingent

NJ tilbyr eFaktura.
Inngå avtale i nettbanken for å få fremtidige fakturaer som eFaktura.

Referanse for din eFaktura er ditt femsifrede medlemsnummer.
(Har du et medlemsnummer med færre enn fem sifre, så fyller du på med nuller foran medlemsnummeret, til det blir totalt fem sifre.)