Ordinær kontingent

Medlemskontingenten er 1,6 prosent av fast årslønn, men med et gulv og et tak.

  • Har du en fast årslønn på 230 250 kroner eller mindre, betaler du 307 kroner per måned, som er laveste ordinære kontingent.
  • Har du en fast årslønn på 492 750 kroner eller mer, betaler du 657 kroner per måned.

Kontingenten er fastsatt til 1,6 % av fast årslønn som er: grunnlønn, alderstillegg, personlige tillegg og eventuelt stillingstillegg. Andre tillegg som overtid, fototillegg og tillegg for lokalkontor, holdes utenfor.

De fleste medlemmene får kontingenten trukket av lønningskontoret i bedriften (de er på trekk), mens resten får faktura hvert kvartal. For de som får faktura hjem er det også mulig å få faktura pr. måned, halvår eller år.

Satsene gjelder fra 01.01.2018.

E-faktura

Ordinær kontingent

NJ ønsker at medlemmer som ikke blir trukket kontingent av arbeidsgiver, oppretter eFaktura.

Det gjør du i nettbanken din, der du inngår en avtale for å få fremtidige fakturaer som eFaktura. Referanse for din eFaktura er ditt femsifrede medlemsnummer.
(Har du et medlemsnummer med færre enn fem sifre, så fyller du på med nuller foran medlemsnummeret, til det blir totalt fem sifre.)