NJ Forsikring

Livsforsikring

Som medlem i NJ har du automatisk en livsforsikring som kommer til utbetaling om du skulle falle fra.

Forsikringen er på 1G (fra 1.5.14 er det 88.370 kroner).

NJs forsikringstilbud til medlemmene

NJ Forsikring administrerer alle medlemsforsikringene og har den daglige kontakten med medlemmene. Du kan ringe 22 05 39 50 eller sende e-post til forsikring@nj.no for å komme i kontakt med rådgiverne på kontoret.

Du finner all informasjon om NJs medlemsforsikringer ved å gå til:

NJ Forsikrings nettside

Forsikring gjennom arbeidsgiver

  • Din arbeidsgiver har lovbestemt plikt til å tegne yrkesskadeforsikring for deg.
  • Tariffavtalene NJ har inngått med arbeidsgiverne (journalistavtalene) inneholder også stort sett bestemmelser om ulykkesforsikring og pensjonsordninger. Se din egen tariffavtale for å se hva som er avtalt.
  • Dessuten kan din lokalavtale inneholde forsikringsytelser som gjelder bare i din redaksjon..
  • Det også hende at bedriften har tegnet forsikringer for deg som du ikke har fått informasjon om. Dette kan f.eks. være reiseforsikring eller forsikringsordninger i tilknytning til pensjonsordningen.