Internasjonalt medlemskap

Som medlem i NJ er du også knyttet til det internasjonale journalistfellesskapet.

NJ er medlem i International Federation of Journalists (IFJ), en verdensomspennende organisasjon med nær 400 000 medlemmer.

Vi er også medlem av European Federation of Journalists (EFJ) og Nordisk Journalistforbund. Organisasjonen samarbeider nært med internasjonale kolleger i en rekke faglige spørsmål.

Medlemmer i NJ kan bestille internasjonalt pressekort, som utstedes av NJ på vegne av IFJ.