Juridisk bistand i privatrett

Juridisk bistand i privatrett

Har du behov for juridisk hjelp til saker som ikke vedrører deg som yrkesutøver, har NJ avtale med advokatfirmaet Legal24, som gir deg rabatt på timeprisen.

Juridisk bistand i privatrett
 
Advokatfirmaet Legal24 tilbyr privatrettslig bistand til alle medlemmer.
Dette vil typisk være saker innenfor bl annet
 
Ø  Familierett
·         Samboerkontakter
·         Ektepakter
·         Ektefelleskifte
·         Økonomisk oppgjør mellom samboere
·         Barnefordeling/foreldretvister
 
Ø  Arverett  
·         Testament
·         Arverettslige problemstillinger ifbm dødsboskifte
·         Uskifte bo
·         Arveplanlegging
 
Ø  Kjøp og salg forbrukerkjøp
·         Forbrukerkjøp
·         Kjøp/salg av bil/båt mellom privat
 
Ø  Håndtverktjenester og fast eiendoms rettsforhold
 
Enkle spørsmål og anbefalinger om videre prosess er gratis, deretter får medlemmene juridisk bistand til reduserte priser.
 
Hvordan ta kontakt:
 
Her kan vi legge inn et rådgivningsskjema på deres hjemmeside, som linkes opp mot vår e-saksgang , se her http://esak.legal24.n

Advokatfirmaet Legal24 tilbyr privatrettslig bistand til alle medlemmer. Dette vil typisk være saker innenfor blant annet:

 • Familierett
  • Samboerkontakter
  • Ektepakter
  • Ektefelleskifte
  • Økonomisk oppgjør mellom samboere
  • Barnefordeling/foreldretvister
 • Arverett
  • Testament
  • Arverettslige problemstillinger ifbm dødsboskifte
  • Uskifte bo
  • Arveplanlegging
 • Kjøp og salg forbrukerkjøp
  • Forbrukerkjøp
  • Kjøp/salg av bil/båt mellom privat
 • Håndtverktjenester og fast eiendoms rettsforhold

Enkle spørsmål og anbefalinger om videre prosess er gratis, deretter får medlemmer av NJ juridisk bistand til reduserte priser.

Hvordan ta kontakt:

 • Ring 21 51 98 30.