Juridisk bistand - yrke

NJ har som organisasjon ingen terskel for rett til generell juridisk bistand når det er behov for det i yrket, enten du er ordinær arbeidstaker, redaksjonell leder eller frilanser. Fagstaben i NJ har bred kompetanse og behandler spørsmål og saker innenfor en rekke fagområder. Spesielt kan nevnes individuell og kollektiv arbeidsrett, trygderett, opphavsrett, selskapsrett, medierett og alminnelig kontraktsrett.

Spennet på saker er stort og omfatter bl a

  • bistand i saker som berører arbeidsforholdet
  • bistand ved opphavsrettskrenkelser
  • bistand når honoraret uteblir
  • bistand i klagesaker mot trygdemyndighetene
  • bistand til å utforme kontrakter

I fagstaben er det fem advokater som kan føre saker for domstolene når det er behov for det.

Saker som skal behandles for domstolene, må klareres med NJs arbeidsutvalg før rettslige skritt iverksettes. Normalt kan slik bistand ikke kreves for forhold som har sitt utspring før innmelding i NJ eller i de tre første måneder etter at medlemskap er innvilget.

Har du behov for å snakke med en rådgiver i NJ? Send en epost til nj@nj.no eller ring 22 05 39 50. Da får du kontakt med dagens telefonvakt.

Juridisk bistand i privatrett

Har du behov for juridisk bistand som privatperson (familierett, arv, eiendom etc.) har NJ avtale med advokatfirmaet Legal24, som gir deg som medlem rabattert pris.

Du kan lese mer om denne tjenesten her.