Kurs, etterutdanning og journalistfaglige konferanser

NJ har bygd opp flere tilbud som tillitsvalgtkurs, etterutdanning og journalistfaglige konferanser, i tillegg til å dele ut omkring 100 reisestipender i året. Søk du også!

NJs reisestipend er et gavedryss som hvert år kommer 60 journalister til gode. Tenk å få 20 000 kroner å reise for!

NJ er en av eierne bak Institutt for Journalistikk, som kurser journalister året rundt. Ett av de mange tilbudene ved IJ er Start-kurset, som gir journalistfaglig ballast til deg som har erfaring som journalist, men mangler det teoretiske grunnlaget.

NJ står bak Stup-ordningene (studiepermisjonsordningene) som gir medlemmer rett til gratis kurs og mulighet for å få støtte til lengre utdanningsprosjekt i egen regi.

NJ støtter lokallagenes egne journalistfaglige konferanser, samt andre konferanser (eks: SKUP, Nordiske Mediedager, Dok-konferansen) og gir reisestipend til flere av konferansene.

NJ-skolen er for tillitsvalgte, klubbledere, forhandlere, ansattes styrerepresentanter i bedriftene og verneombud i ansattes rettigheter, og kjører dessuten profesjonaliseringskurs for frilansere og kurs for mellomledere. NJ-skolen er dels to-tre dagers kurs som NJ inviterer de tillitsvalgte til, dels to-tre timers kurs som lagsledere og klubbledere kan bestille fra NJ til bruk i sitt lag og sitt styre.