Kurs, etterutdanning og journalistfaglige konferanser

NJ har bygd opp flere tilbud som tillitsvalgtkurs, etterutdanning og journalistfaglige konferanser.

NJ er en av eierne bak Institutt for Journalistikk, som kurser journalister året rundt. Ett av de mange tilbudene ved IJ er Start-kurset, som gir journalistfaglig ballast til deg som har erfaring som journalist, men mangler det teoretiske grunnlaget.

NJ står bak Stup-ordningene (studiepermisjonsordningene) som gir medlemmer rett til gratis kurs og mulighet for å få støtte til lengre utdanningsprosjekt i egen regi.

NJ støtter lokallagenes egne journalistfaglige konferanser, samt andre konferanser (eks: SKUP, Nordiske Mediedager, Dok 10) og gir reisestipend til flere av konferansene.

NJ-skolen er for tillitsvalgte, klubbledere, forhandlere, ansattes styrerepresentanter i bedriftene og verneombud i ansattes rettigheter, og kjører dessuten profesjonaliseringskurs for frilansere og kurs for mellomledere. NJ-skolen er dels to-tre dagers kurs som NJ inviterer de tillitsvalgte til, dels to-tre timers kurs som lagsledere og klubbledere kan bestille fra NJ til bruk i sitt lag og sitt styre.