NJ Forsikring

Kanskje du som NJ-medlem kan spare inn kontingenten på å velge NJ Forsikring for å dekke ditt forsikringsbehov. Både personforsikring, hus, bil og utstyr kan kjøpes rimelig når du er NJ-medlem.

Gratis livsforsikring

Som medlem i NJ har du en livsforsikring på 1 G som kommer til utbetaling om du skulle falle fra. Forsikringen gjelder ut det kalenderåret du fyller 67 år. 1 G er fra 1. mai 2017 på 93 634 kroner.
Studentmedlemmer er ikke omfattet av denne forsikringen.

Gratis studentforsikring

Studentmedlemmer i NJ har fra 2017 to gratis forsikringer inkludert i medlemskapet, en ulykkesforsikring og en tyveriforsikring.

NJs øvrige forsikringstilbud til medlemmene

Du finner all informasjon om NJs medlemsforsikringer ved å gå til NJ Forsikrings eget nettsted

Kontakt NJ Forsikring på telefon 22 05 39 50 eller e-post til forsikring@nj.no

Forsikring gjennom arbeidsgiver

  • Din arbeidsgiver har lovbestemt plikt til å tegne yrkesskadeforsikring for deg.
  • Tariffavtalene NJ har inngått med arbeidsgiverne (journalistavtalene) inneholder også stort sett bestemmelser om ulykkesforsikring og pensjonsordninger. Se din egen tariffavtale for å se hva som er avtalt.
  • Dessuten kan din lokalavtale inneholde forsikringsytelser som gjelder bare i din redaksjon..
  • Det også hende at bedriften har tegnet forsikringer for deg som du ikke har fått informasjon om. Dette kan f.eks. være reiseforsikring eller forsikringsordninger i tilknytning til pensjonsordningen.