Pressens Gravferdskasse

Pressens Gravferdskasse er et samarbeid mellom Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening. Alle medlemmer i Norsk Journalistlag, bortsett fra studentmedlemmer, er tilknyttet Pressens Gravferdskasse.

Pressens Gravferdskasse utbetaler 8 482 kroner (2017) til etterlatte etter medlemmer som går bort. Søknad sendes sammen med kopi av skifte eller uskifteattest til medlem@nj.no eller i posten. Søknaden må inneholde opplysninger om navn, kontonummer og adresse til den som skal ha gravferdsbidraget.

I tillegg til Pressens Gravferdskasse har alle medlemmer en livsforsikring på 1G til utgangen av det året man fyller 67 år.