Rettigheter og plikter

Som medlem kan du være med på å påvirke NJs prioriteringer og satsingsområder. I NJ er det medlemmene som er det øverste ledd i organisasjonen, via landsmøtet som holdes hvert annet år. Der velges leder, nestleder og landsstyrets øvrige 13 medlemmer og der utformes NJs politikk gjennom blant annet program og tiltaksplan.

Som medlem har du stemmerett og forslagsrett, og du er også valgbar som tillitsvalgt i organisasjonen.

Det er mange rettigheter og goder som NJ-medlem, men det er også forpliktelser:

  • Du plikter å arbeide på grunnlag av retten til fri informasjon og hensynet til faglig integritet, i samsvar med NJs program, Redaktørplakaten og Vær-Varsom-plakaten.
  • Du plikter å etterfølge de retningslinjer som blir gitt under en eventuell arbeidskonflikt (streik).
  • Du plikter å gi opplysninger om lønns- og arbeidsvilkår til NJ, eller til de tillitsvalgte i klubben og lokallaget.
  • Du plikter å la NJ inngå kollektive avtaler om vederlag for bruk av opphavsrettslig beskyttet stoff.
  • Du plikter å melde adresse-endring og skifte av arbeidssted.