Tariffavtaler

En tariffavtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker gir et ryddigere forhold mellom partene, og gir arbeidstakere rettigheter utover det som er nedfelt i lovverket.

Norsk Journalistlag har inngått flere sentrale tariffavtaler med arbeidsgiverne. Disse tariffavtalene styrker journalisters rettigheter som arbeidstakere.

NJ-forhandlinger har for eksempel gitt de fleste av våre medlemmer

  • Flere fridager/ferie og mer feriepenger
  • Full lønn under sykdom
  • Bedre foreldrepermisjon
  • Overtids- og ulempetillegg
  • Kortere arbeidstid
  • Bedre pensjonsordning

LES MER: Her finner du de fleste av NJs tariffavtaler

I tillegg til den sentrale avtalen, inngår redaksjonsklubbene flere steder egne lokalavtaler med sin arbeidsgiver, som gir ytterligere rettigheter og lokale tilpasninger. 

Dersom du arbeider i en bedrift uten tariffavtale, kan du via klubben ta kontakt med NJ om mulighetene for å få opprettet en avtale hos dere.