NJs arbeid

Norsk Journalistlag er med og former den enkelte journalists og hele mediebransjens hverdag. Dette skjer gjennom forhandlinger og politisk arbeid. I det daglige er det leder og nestleder som tar de politiske avgjørelser. Landsstyret (LS), med sitt arbeidsutvalg (AU) er organisasjonens høyeste organ mellom landsmøtene.

Norsk Journalistlag er høringsinstans i mediepolitiske saker. Organisasjonen er, blant annet på denne måten, med og legger føringer for samfunnets mediepolitikk og lovgiving på området.