NJ arbeider internasjonalt

Norsk Journalistlag har lang erfaring med å arbeide for kolleger i andre land. Én prosent av kontingenten til alle NJs medlemmer overføres til NJs solidaritetsfond. Pengene i fondet brukes fortløpende til krisehjelp og prosjektstøtte for våre kolleger i andre deler av verden, til journalister - spesielt fotografer - som jobber under ganske annerledes forhold enn NJs medlemmer, og ofte med liv og helse som innsats i sitt daglige, journalistiske arbeid. Det er NJs arbeidsutvalg som bevilger penger fra Solidaritetsfondet.

I 2014 startet et nytt, omfattende prosjektarbeid som har som mål å øke sikkerheten for journalister i konflikt- og krigsområder. Prosjektet er finansiert av UD, og jobber også for å spre kunnskap om menneskerettigheter, om medieetikk og om likestilling. De fleste aktivitetene skjer i samarbeid med NJs søsterorganisasjon i landet der prosjektet foregår. I mange av underprosjektene - blant annet i Midtøsten og Nord-Afrika - samarbeider vi med prosjektdivisjonen til IFJ, Den internasjonale journalistføderasjonen.

NJ arbeider internasjonalt
NRKs Rajan Chelliah leder VJ-workshop for tamiler fra Sri Lanka i Singapore (Foto: Eva Stabell)

Gjennom årene har NJ hatt prosjekter for å styrke fagforeningsbygging og rettighetene for journalister i blant annet Polen, Estland, Hviterussland, i Afrika (bl.a. Zimbabwe, Uganda) - og i 1990-årene en rekke land i Latin-Amerika.

I seks år var Russland og russiske kolleger i fokus for NJs internasjonale arbeid. Samarbeidsprosjektet ble avsluttet sommeren 2014, men et sikkerhetsprosjekt for journalister i Nord-Kaukasus vil fortsestte.

Høsten 2012 "adopterte" NJ og klubben i LO Media hver sin journalist av de 76 journalistene som satt fengslet i Tyrkia, det landet i verden som setter flest journalister i fengsel. I 2015 sitter fortsatt rundt 25 journalister fengslet der.

I 2006, i anledning NJs 60-årsdag, lanserte vi Aksjon Filippinene - en innsamling av penger for å etablere et sikkerhetssenter i landet der journalister trues og drepes for småpenger. Senteret er siden da drevet med årlige tilskudd fra de innsamlede midlene og NJs Solidaritetsfond. Samarbeidet pågår fortsatt.

Les om:

  • NJ er medlem i den internasjonale journalistføderasjonen IFJ som har ytringsfrihet og journalisters sikkerhet som sine hovedområder. Se hjemmesiden; www.ifj.org.
  • Sikkerhetsarbeid i sør: Eva Stabell (NRK), som satt i IFJs styre fra 2001 til 2013, leder nå på vegne av NJ et større sikkerhets- og likestillingsprosjekt mot kolleger i 3. verden-land, finansiert av norsk UD. Prosjektet har aktiviteter i bl.a. en rekke land i Vest-Afrika, Burundi, Sri Lanka, Palestina og resten av Midtøsten/ Nord-Afrika, støtter et nettverk i Sør-Asia og sikkerhetsopplæring i Ukraina.
  • NJ er en av stifterorganisasjonene i International News Safety Institute, INSI, en stiftelse som arbeider for journalisters sikkerhet i krigs- og konfliktområder, gjennom sikkerhetstrening, forsikringsordninger, informasjon og politisk lobbyvirksomhet. Se INSIs hjemmeside: www.newssafety.org.
  • Gjennom IFJ er NJ medlem av det internasjonale ytringsfrihetsnettverket IFEX, som arbeider mot sensur. Se hjemmesiden: www.ifex.org
  • NJ er støtteorganisasjon for Norsk PEN, som er en ytringsfrihetsorganisajon for forfattere, skribenter, journalister, oversettere, dramatikere. Norsk PEN driver internasjonalt arbeid gjennom PEN international. NJ og PEN samarbeider om ytringsfrihetsarbeid – både overfor enkeltpersoner, redaksjoner og organisasjoner. Se PENs hjemmeside: www.norskpen.no
  • NJ samarbeider med IFJ og EFJ (Den Europeiske Journalistføderasjonen) om ytringsfrihetsarbeid og organisasjonsbygging, bl.a. i Ukraina, Hviterussland, Nord-Afrika og Midtøsten.
  • NJ samarbeider også med Helsingforskomiteen om ytringsfrihetsarbeid i Hviterussland.
NJ arbeider internasjonalt
Marokko-ambassadør Are-Jostein Norheim åpnet debatten om pressefrihet og likestilling på de arabiske journalistforbundenes årsmøte i Casablanca høsten 2014. (Foto: Eva Stabell)
101505412