NJ arbeider internasjonalt

Norsk Journalistlag har lang erfaring med å arbeide for kolleger i andre land. Én prosent av kontingenten til alle NJs medlemmer overføres til NJs solidaritetsfond. Pengene i fondet brukes fortløpende til krisehjelp og prosjektstøtte for våre kolleger i andre deler av verden, til journalister - spesielt fotografer - som jobber under ganske annerledes forhold enn NJs medlemmer, og ofte med liv og helse som innsats i sitt daglige, journalistiske arbeid. Det er NJs arbeidsutvalg som bevilger penger fra Solidaritetsfondet.

I 2014 startet et nytt, omfattende prosjektarbeid som har som mål å øke sikkerheten for journalister i konflikt- og krigsområder. Prosjektet er finansiert av UD, og jobber også for å spre kunnskap om menneskerettigheter, om medieetikk og om likestilling. De fleste aktivitetene skjer i samarbeid med NJs søsterorganisasjon i landet der prosjektet foregår. I mange av underprosjektene - blant annet i Midtøsten og Nord-Afrika - samarbeider vi med prosjektdivisjonen til IFJ, Den internasjonale journalistføderasjonen.

NJ arbeider internasjonalt
NRKs Rajan Chelliah leder VJ-workshop for tamiler fra Sri Lanka i Singapore (Foto: Eva Stabell)

I desember 2016, da den første 3-årsavtalen med UD var gjennomført og avsluttet, bevilget departementet penger for nye tre år med prosjekter i regi av NJ.

Våre prosjekter fra 2017 til og med 2019 innebærer et fortsatt samarbeid med IFJ om journalistsikkerhet - i Midtøsten, Nord-Afrika, Kaukasus og Sør-Asia. Dette innebærer også en læreplan i sikkerhet for universiteter i Midtøsten, som skal gjøre at alle journaliststudenter i området får sikkerhetskurs som en del av utdanningen. Og "markedsføring" av et mediefrihets-charter for regionen, som lederne i det ene landet etter det andre signerer.

På egen hånd, men i samarbeid med internasjonale eksperter, gjennomfører vi et kombinert sikkerhets- og likestillingskurs som lærer afrikanske journalister å kurse sine kvinnelige kolleger i disse temaene. I tillegg planlegger vi større og mindre prosjekter i etikk, i likestilling og i sikkerhet i Sri Lanka, Nepal, Myanmar, Nigeria, Tanzania, Mosambik og Malawi.

Gjennom årene har NJ hatt prosjekter for å styrke fagforeningsbygging og rettighetene for journalister i blant annet Polen, Estland, Hviterussland, i Afrika (bl.a. Zimbabwe, Uganda) - og i 1990-årene en rekke land i Latin-Amerika.

I seks år var Russland og russiske kolleger i fokus for NJs internasjonale arbeid. Samarbeidsprosjektet ble avsluttet sommeren 2014.

Høsten 2012 "adopterte" NJ og klubben i LO Media hver sin journalist av de 76 journalistene som satt fengslet i Tyrkia, det landet i verden som setter flest journalister i fengsel. Etter kuppforsøket i juli 2016 ble situasjonen ekstremt mye verre - så godt som alle opposisjonsmedier og uavhengige medier ble stengt, tusenvis av journalister har mistet jobben, over 100 journalister er fengslet og mange har flyktet i eksil.

I 2006, i anledning NJs 60-årsdag, lanserte vi Aksjon Filippinene - en innsamling av penger for å etablere et sikkerhetssenter i landet der journalister trues og drepes for småpenger. Senteret er siden da drevet med årlige tilskudd fra de innsamlede midlene og NJs Solidaritetsfond. Avtalen med det filippinske journalistforbundet NUJP ble fornyet i 2010 og pågår fortsatt.

Les om:

  • NJ er medlem i den internasjonale journalistføderasjonen IFJ som har ytringsfrihet og journalisters sikkerhet som sine hovedområder. Se hjemmesiden; www.ifj.org.
  • Sikkerhetsarbeid i sør: Eva Stabell (NRK), som satt i IFJs styre fra 2001 til 2013, leder nå på vegne av NJ et større sikkerhets- og likestillingsprosjekt mot kolleger i 3. verden-land, finansiert av norsk UD. Prosjektet har aktiviteter i bl.a. en rekke land i Vest-Afrika, Burundi, Sri Lanka, Palestina og resten av Midtøsten/ Nord-Afrika, støtter et nettverk i Sør-Asia og sikkerhetsopplæring i Ukraina.
  • NJ er en av stifterorganisasjonene i International News Safety Institute, INSI, en stiftelse som arbeider for journalisters sikkerhet i krigs- og konfliktområder, gjennom sikkerhetstrening, forsikringsordninger, informasjon og politisk lobbyvirksomhet. Se INSIs hjemmeside: www.newssafety.org.
  • Gjennom IFJ er NJ medlem av det internasjonale ytringsfrihetsnettverket IFEX, som arbeider mot sensur. Se hjemmesiden: www.ifex.org
  • NJ er støtteorganisasjon for Norsk PEN, som er en ytringsfrihetsorganisajon for forfattere, skribenter, journalister, oversettere, dramatikere. Norsk PEN driver internasjonalt arbeid gjennom PEN international. NJ og PEN samarbeider om ytringsfrihetsarbeid – både overfor enkeltpersoner, redaksjoner og organisasjoner. Se PENs hjemmeside: www.norskpen.no
  • NJ samarbeider med IFJ og EFJ (Den Europeiske Journalistføderasjonen) om ytringsfrihetsarbeid og organisasjonsbygging, bl.a. i Ukraina, Hviterussland, Nord-Afrika og Midtøsten.
  • NJ samarbeider også med Helsingforskomiteen om ytringsfrihetsarbeid i Hviterussland.
NJ arbeider internasjonalt
Marokko-ambassadør Are-Jostein Norheim åpnet debatten om pressefrihet og likestilling på de arabiske journalistforbundenes årsmøte i Casablanca høsten 2014. (Foto: Eva Stabell)
101505912