Stanset av ny Svalbard-politikk

Stanset av ny Svalbard-politikk

Da redaktør og NJ-medlem Thomas Nilsen i Barents Observer fikk annullert sitt russiske visum på grensen i mars, sendte NJ en sterk protest til russisk UD ved ambassaden i Oslo. I et svarbrev fra ambassaden går det fram at innreiseforbudet er et svar på at "uønskede personer" ikke lenger får reise til Svalbard.

I brevet til Russland påpekte vi blant annet viktigheten av at journalister får rapportere fritt om hva som foregår – i alle land og under alle regimer. Men også at vi anså innreisenekten som et brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonen, og at saken var meldt inn til Europarådets plattform for angrep mot ytrings- og mediefrihet og på journalister.

Stanset av ny Svalbard-politikk
Thomas Nilsen (foto: Atle Staalesen)
"Fare for rikets sikkerhet"

Da Thomas Nilsen ble stanset på grensa, kalte russiske myndigheter det blant annet et svar på EUs og Norges økonomiske boikott av Russland. NJ ba om en forklaring på hvorfor i all verden Russland i tillegg mente at Thomas Nilsen var en fare for det russiske rikets sikkerhet.

Samtidig sendte vi et brev om saken til Det norske utenriksdepartementet og ba utenriksministeren ta den opp med sine russiske motparter. Vi ba også UD om å informere NJ hvis de visste om flere journalister som sto på Russlands boikott-liste.

Nå har vi fått svar både fra Russland og fra norsk UD. Ikke på alle spørsmålene våre, riktignok. Men svaret fra den russiske ambassaden kan ikke bety annet enn at Thomas Nilsens utestenging fra vårt naboland er en ren hevn for at regelverket for innreise til Svalbard ble endret i fjor.

Uønsket visestatsminister på Svalbard

Personer som er uønsket i Norge, får heller ikke lenger reise til Svalbard. Endringen kom etter at Russlands visestatsminister Dmitrij Rogozin uanmeldt dukket opp på Svalbard i fjor vår. Han sto på boikott-lista fordi han har vært aktiv med å oppfordre til folkerettsbrudd i Ukraina og på Krim. Dermed ble Thomas Nilsen offer for en gjengjeldelsesaksjon fra russisk side.

I svarbrevet fra statssekretær Marit Berger Røsland deler norsk UD NJs bekymring over at Thomas Nilsen ble nektet å reise inn i Russland, og mener det er generelt bekymringsfullt hvis journalister blir hindret i å utøve sitt yrke fritt.

UD ser at saken har rammet en journalist som i mange år har bidratt til å øke kunnskapsnivået om Barentsregionen - et område som er viktig for Norge.

- Viktig mediedekning

De skriver også: «… Vi ser god mediedekning og kunnskapsoppbygging om forhold i Barentsregionen som viktig». Statssekretæren føyer til at det er derfor UD også har valgt å støtte Barents Observer økonomisk.

Norsk UD slutter seg i brevet til NJs bekymring over den hardt pressede mediefriheten i Russland, og lover å fortsette å understreke viktigheten av frie medier når de snakker med russiske myndigheter.

Svarbrevene kan du lese her:

Brevet fra den russiske ambassaden

Brevet fra Det nroske utenriksdepartementet