Russland-prosjektet pakker sammen

NJs internasjonale satsing på det norsk-russiske samarbeidsprosjektet ble avsluttet i sommer - etter over seks år med seminarer, kurs, konferanser og utvekslinger. En rekke norske journalister har fått kunnskaper om russiske forhold. Mange hundre russiske journalister har fått kurs, kunnskaper og norske venner.

Russland-prosjektet pakker sammen
Milica Pesic fra Media Diversity Institute i London har ledet etikkseminarene.

Prosjektet har brakt norske journalister til Moskva, Stavropol, Makhatsjkala,  Arkhangelsk, Voronesj og St Petersburg - blant annet.  Og russiske journalister har besøkt Oslo, Tønsberg, Bergen, Trondheim, Hell, Bodø, Lillehammer, Kirkenes og Stavanger.

Rosenrødt

Fra begge sider av grensen er det diskutert journalistikk, etikk, likestilling og arbeidsforhold. Og selvsensur. Og hvordan drive et effektivt lokallag. Mye i journalistikken har vært til å kjenne igjen hos våre østlige naboer. Men erfaringene til  norske deltakere har gjort norske forhold temmelig rosenrøde sammenliknet med den kampen for journalist-tilværelsen som uavhengige og sannhetssøkende journalister i Russland må kjempe.

Russland-prosjektet pakker sammen
Journalistseminar i Samara

Det overordnede målet med vårt UD-finansierte samarbeidsprosjekt med Det russiske journalistforbundet RUJ har vært å øke ytringsfriheten aldri så lite - gjennom møter og diskusjoner, fokusering på etikk og kamp mot rasisme. Vi har ønsket å vise hvordan norske medier sikrer sin uavhengighet og hvordan norske medielover, myndighetenes innstilling og journalisters arbeidsbetingelser er med på å bidra til det. 

Underveis i det seks år lange prosjektet har Putin gått, og så kommet tilbake. Medvedev satte ytrings- og pressefrihet på dagsordenen. Han forsøkte blant annet å etablere en uavhengig allmennkringkasting, og avskaffet loven som kriminaliserte injurier og æreskrenkelser.

Russland-prosjektet pakker sammen
Russiske Hauststormen-deltakere på Trollhaugen med Hanne-Marie Molde.

Men etter at Putin gjeninntrådte som president har ytringsfriheten krympet merkbart. En serie på 8-10 nye lover har gjort arbeidsforholdene til journalistene både vanskeligere og farligere.

Utenlandske ord forbudt

For å nevne noen: Påståtte æreskrenkelser er igjen blitt straffbart.

"Stygge ord" og blasfemi er forbudt. Homofili kan ikke nevnes hvis omtalen kan oppfattes som positiv. Internett kan blokkeres ved behov, det samme kan opposisjonens nettsteder og aktivisters blogger.

Muligheten til å omtale separatister uten å bryte loven er lik null. Det

Russland-prosjektet pakker sammen
Trine Smistrup holder det årlige Train the Trainers-kurset utenfor Moskva i 2009.

gis bøter til journalister som bruker utenlandske ord der det finnes et med samme mening på russisk. Og tunge bøter for ikke-godkjente demonstrasjoner, også til de som dekker dem.

Det kompliserer livet at de russiske journalistene ikke lever i en rettsstat. Derfor vet de aldri om de får beskyttelse av domstolene når de trenger det. Eller om et drap på en journalist i det hele tatt blir etterforsket.

Det er helt vilkårlig om lovbrudd blir slått ned på eller ikke, om de havner i domstolene eller blir oversett - og bestikkelser kan ordne det meste for de som har råd til det.

Da sier det seg selv at det ambisiøse målet med prosjektet ikke ble

Russland-prosjektet pakker sammen
Sikkerhetskurs i Dagestan i 2012.

innfridd. Vi klarte neppe å øke ytringsfriheten i Russland i synlig grad - selv ved bruk av mikroskop.

Men vi har gitt støtte til journalistene, og vet at prosjektet likevel har betydd mye for russiske journalister og for RUJ. Særlig i Nord-Kaukasus uttrykker de stor takknemlighet for at vi kom som sjeldne gjester utenfra og ville samarbeide, i en tid da andre skydde det urolige området.

"Farlige" Kaukasus-kolleger

Deltakere fra hele Russland forteller at de har blitt oppmuntret og fattet mot når de ser at journalistikk faktisk kan være uavhengig og usensurert andre steder i verden. De har

Russland-prosjektet pakker sammen
Vi etablerte en egen gruppe for unge journalister i Nord-Kaukasus - her på en samling i Makhatsjkala, Dagestan.

vært mottakelige for nye kunnskaper og arbeidsmetoder. Og journalistene har knyttet nettverk seg imellom - og til og med giftet seg - etter å ha møtt hverandre på våre kurs, seminarer og konferanser.

- Jeg hadde aldri fått lov av min mann, som er redaktør, å dra på dette seminaret hvis han hadde visst at det var journalister fra Nord-Kaukasus her, sa en deltaker fra Barents-regionen.

Hun hadde aldri møtt muslimer fra Dagestan, Tsjetsjenia eller Ingusjetia før, bare hørt skumle historier om folk derfra.

- Nå er jeg så lykkelig over å ha truffet dem, og fått utfordret fordommene mine, og lært dem å kjenne som veldig hyggelige kolleger, fortalte hun.

Russland-prosjektet pakker sammen
Hanne Taalesen,TV 2, og Jathushiga Rajah og Hans Christian Eide, NRK, på kringkastings-konferanse for unge journalister i St Petersburg

Og vi har fått ubehagelige spørsmål om hva vi ville ha gjort, hvis det bokstavelig talt var livsfarlig å publisere sannheten.

- Jeg var syk av å lyve, men ville heller ikke risikere livet for å si sannheten. Jeg har en mann og en liten datter hjemme. Så jeg sluttet med nyheter og fikk jobb i et dameblad, sa en resignert deltaker i Saratov til oss - og lurte på om vi hadde noe bedre forslag.

Det hadde vi ikke.

Viktig samhold
Russland-prosjektet pakker sammen
God stemning på Train the Trainer-kurs i Moskva i 2011.

Kjernen i prosjektet har vært fire årlige seminarer for russiske journalister, som vi har holdt i den europeiske delen av Russland, i to nye byer og delrepublikker hvert år. Vi har vært på kryss og tvers i Barents-regionen, og fra Svartehavet til Nord-Ural, fra Østersjøen til Kaspihavet. Her har vi snakket fagforeningsbygging og forsøkt å vise hvor viktig samhold mellom journalistene er.

Russland-prosjektet pakker sammen
En av journalistene som har delt erfaringer med russiske kolleger, Arne-Egil Tønset, på vei til Murmansk.

Tradisjonelle fagforeninger har dårlig rykte i eks-Sovjet. Der var ikke medlemskapet frivillig, og formålet var et annet enn det vi er vant til: Det var myndighetene som kontrollerte arbeiderne gjennom fagforeningene, ikke omvendt.

Senere på året har vi kommet tilbake med et kurs i journalistisk etikk og kvalitet, kildebruk og mangfold. Her har norske journalister med Russland-ekspertise vært med og vist fram etiske dilemmaer og hvordan de er løst i egne reportasjer, og diskutert etikk under høy temperatur med russiske kolleger.

Russland-prosjektet pakker sammen
Prosjektleder Eva Stabell, tolken vår, kursleder Milica Pesic og TV 2s Russland-ekspert Øystein Bogen i Stavropol.

Til fagforeningsbyggingen har vi brukt norske, erfarne tillitsvalgte fra NJs lokallag i store deler av landet. De har høstet applaus når de viser fram den praktisk tilgjengelige Vær varsom-plakaten i pressekort-etuiet.

Ikke helt slutt

Det er ikke på grunn av medielovene og nye innstramminger vi legger ned prosjektet nå. Årsakene er først og fremst kapasitet i det russiske forbundet, og nye behov for andre former for støtte og samarbeid slik som situasjonen har utviklet seg.

1. oktober ble sluttrapport og regnskap sendt til UD. Men vi kutter ikke alle bånd: En liten del av prosjektet, sikkerhetsarbeidet for journalister i Nord-Kaukasus, kommer til å fortsette med støtte fra UD.

LES MER om NJs Russlandprosjekt

Russland-prosjektet pakker sammen
NJs studentstyre har samarbeidet med RUJs gruppe for unge journalister, her på møte ved Svartehavet i 2011