Arbeidsutvalget - referater og innkallinger

Her kan du følge arbeidet i arbeidsutvalget (AU) i Norsk Journalistlag.

Mange av sakene går videre til landsstyret (LS) for endelig vedtak.

B-saker unntas innsyn pga sakenes strategiske karakter eller av personvernhensyn.