AU-møte 14. september

AU-møte i Norsk Journalistlag 14. september, klokken 10.00-17.00.

Se protokoll fra møtet.

DAGSORDEN

Sak 01 Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden V

Sak 02 B-sak: NJs tariffpolitikk

Sak 03 Taushetspliktundersøkelsen

Sak 04 Høring om endringer i arbeidsmiljøloven

Sak 05 Revidert kommunikasjonsstrategi for NJ

Sak 06 Plan for NJ-skolen 2018

Sak 07 Medlemsundersøkelse

Sak 08 Plan for internasjonalt arbeid i LS

Sak 09 Oversendt forslag nr 69 fra landsmøtet

Sak 10 Forslag til ny pris som «Årets klubbleiar»

Sak 11 Oppnevninger etter Anette Andresen

Sak 12 Vinje-jubileum - Konkurranse Ferdaminne

Sak 13 Økonomi

  • 13.01 Halvårsregnskap
  • 13.02 NJs budsjett 2018
  • 13.03 Kontingentvedtak
  • 13.04 Retningslinjer tildeling midler lokallag 2018
  • 13.05 Administrativ rutine søknader

Sak 14 Søknad fra Norske PEN

Sak 15 Mediepolitiske saker

  • 15.01 Temaer for NJ i forbindelse med statsbudsjettet 
  • 15.02 Planer for møter med nye stortingsgrupper 
  • 15.03 Rapport spørsmål politiske partier 

Sak 16 Brev til lokallag om økt samarbeid/fusjon

Sak 17 Prosjekt Godt arbeidsmiljø etter nedbemanning

Sak 18 Pressens Hus

Sak 19 Eventuelt