AU-møte 15. februar

Se protokoll fra møtet.

Dagsorden

Sak 1 Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 2 Veiledende satser frilanser

Sak 3 B-sak: NJs vervestrategi

Sak 4 Anbefalt rammeavtale mellom Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes landsforening om kjøp og salg av frilansstoff - frilansavtale

Sak 5 Årsrapporten til kontrollkomiteen

Sak 6 Tarifforhandlinger 2018

Sak 7 Konfliktorganisasjonen før tariffoppgjør 2018

  • 07.01 Streikekomiteer og fullmakter
  • 07.02 B-sak: Informasjonsplan for tariffoppgjøret
  • 07.03 Streikebidrag

Sak 8 Regnskap Solidaritetsfondet (Ole Johan Eriksens minnefond)

Sak 9 Plan for nedbygging av vederlagsfondet

Sak 10 Rapport verving og ansvar

Sak 11 Rapport medlemssystemet

Sak 12 B-sak: Landsstyrets egenevaluering

Sak 13 Medieansvarslov

Sak 14 Høring - endringer i kringkastingsloven og tilhørende forskrifter

Sak 15 Revidert nasjonalbudsjett

Sak 16 Status pilotprosjektet

Sak 17 Eventuelt

E-postbehandling av AU-saker før AU-møtet

Sak 1 Nyoppnevning til NJs lønnsutvalg

Sak 2 Oppnevning til styret MBL STUP

Sak 3 Oppnevning NJs representanter i styret for Opplysnings- og utviklingsfondet (MBL-NJ)

Sak 4 Nye vedtekter for Norsk Presseforbund

Sak 5 Kontaktperson stab mobberutine

Sak 6 B-sak: Søknad om støtte til sakførsel

Sak 7 Nordiske Mediedager - Medieundersøkelsen 2018

 

Oversikt over hvem som sitter i NJs arbeidsutvalg finner du her