Landsstyret - protokoller og åpne sakspapirer

Her kan du følge arbeidet i NJs landsstyre. Det 15 medlemmer store styret velges av landsmøtet annet hvert år, og møtes med noen få ukers mellomrom, avhengig av hvor mye som skjer i organisasjonen.

I menyen til venstre finner du saksliste og sakspapirer i forkant av møtene, samt protokollen når den er klar. De sakene som betegnes som B-saker er unntatt fra innsyn fordi de er av strategisk karakter, eller av personvernhensyn.