Landsstyremøte 22.-23. november

Budsjett for 2018 var en av de viktige sakene på landsstyrets møte i november. Landsstyret diskuterte også tariff og oppnevnte forhandlingsutvalg for MBL og NRK-forhandlingene til våren.

Møtet ble holdt hos NRK på Marienlyst, møterom 2. 

Medlemmene i landsstyret finner du her.

Se foreløpig protokoll fra landsstyremøtet.

Dagsorden 

Sak 01 Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 02 Protokoller

Sak 03 B-sak: Forslag til NJs tariffplan

Sak 04 B-sak: Forslag til tariffstrategi for NJ

Sak 05 NJs forhandlingsutvalg i tariffområdet NRK i 2018

Sak 06 B-sak: NJs forhandlingsutvalg i tariffområdet MBL i 2018

Sak 07 NJs forhandlingsutvalg for Hovedavtaleforhandlinger med NRK

Sak 08 B-sak: NJs forhandlingsutvalg for Hovedavtaleforhandlinger med MBL/NHO

Sak 09 B-sak: Administrativ forstudie

Sak 10 Delrapport med forslag til tiltak fra Verveutvalget

Sak 11 Rapport fra konsernutvalget

Sak 12 Landsmøtet 2019 - tid og sted

Sak 13 Årlig overføring fra Stup til MBL og NJ

Sak 14 Oppnevnelser MBL-STUP

Sak 15 NJs budsjett for 2018

Sak 16 Regnskap 3. kvartal

Sak 17 Framdrift nytt medlemssystem

Sak 18 Halvårsrapport NJs tiltaksplan 2017-2019

Sak 19 B-sak: Veiledende satser fra NJ Frilans

Sak 20 Forhandling om NJs kollektive pensjonsordning (inkl. Journalisten)

Sak 21 Eventuelt

B-saker

Det er satt opp 6 B-saker, og disse er lukket med henvisning til Møte- og dokumentåpenhet i NJ. Både sakspapir, behandling og vedtak er lukket.

Sak 3 Forslag til NJs tariffplan, sak 4 Forslag til tariffstrategi for NJ, sak 6 NJs forhandlingsutvalg i tariffområdet MBL i 2018 og sak 8 NJs forhandlingsutvalg for Hovedavtaleforhandlinger med MBL/NHOer lukket med henvisning til punk 4, kulepunkt 1:Tariffdiskusjoner og godkjenning av tariffkravog kulepunkt 2:Diskusjoner om forholdet til forretningsforbindelser, motparter, og evt. andre utenforstående.

Sak 9 Administrativ forstudieer lukket med henvisning til punk 4, kulepunkt 2:Diskusjoner om forholdet til forretningsforbindelser, motparter, og evt. andre utenforstående.

Sak 19 Veiledende satserer lukket med henvisning til punk 4, kulepunkt 1: Tariffdiskusjoner og godkjenning av tariffkravog kulepunkt 2: Diskusjoner om forholdet til forretningsforbindelser, motparter, og evt. andre utenforstående.
AU foreslår at vedtaket er åpent i sak 19.