Landsstyremøte 27.-28. septemberF.v. Kjersti Fikse Ness, Henrikke Helland, Håkon Okkenhaug og Frank Lynum.

Landsstyremøte 27.-28. september

Møtet ble holdt på Hotel Victoria Hamar, 27.-28. september.

Les foreløpig protokoll fra møtet. 

Medlemmene i landsstyret finner du her.

DAGSORDEN

Sak 01 Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 02 Protokoll

Sak 03 B-sak: Politisk kvarter

Sak 04 Høring om endring i arbeidsmiljøloven

Sak 05 Koordinering av NJs kompetansearbeid

Sak 06 Høringsuttalelse ny straffeprosesslov

Sak 07 B-sak: NJs tariffpolitikk

Sak 08 B-sak: Tariffoppgjøret 2018

Sak 09 Plan for internasjonalt arbeid

Sak 10 Plan for NJ-skolen 2018

Sak 11 Sak fra lønnsutvalget

  • 11.01 Honorarpraksis
  • 11.02 B-sak: Lønnsjustering

Sak 12 Revidert kommunikasjonsstrategi

Sak 13 Medlemsundersøkelse

Sak 14 Fastsettelse av kontingent

Sak 15 Halvårsregnskap for 2017

Sak 16 B-sak: Strategiplan for Journalisten

Sak 17 B-sak: NJs budsjett for 2018

Sak 18 Oversendt forslag nr. 69 fra Landsmøtet

Sak 19 Forprosjekt: Godt arbeidsmiljø etter nedbemanning

Sak 20 Oppnevnelse til AU

Sak 21 Agderposten konsernlag

Sak 22 Eventuelt

B-saker:

Det er satt opp 6 B-saker, og disse er lukket med henvisning til Møte- og dokumentåpenhet i NJ. Både sakspapir, behandling og vedtak er lukket. For sak 11.02 er vedtaket åpent.

Sak 3 Politisk kvarter er lukket med henvisning til punkt 4, kulepunkt 1,2 og 3: Diskusjoner om forholdet til forretningsforbindelser, motparter, og evt. andre utenforstående, Saker der enkeltmedlemmer har krav på personvern (inkluderer eksklusjonssaker), eller av strategiske årsaker ønsker/trenger konfidensialitet, Saker der tillitsvalgte og klubber av strategiske hensyn ønsker/trenger konfidensialitet

Sak 7 NJs tariffpolitikk og Sak 8 Tariffoppgjøret 2018 er lukket med henvisning til punk 4, kulepunkt 1 og 2: Tariffdiskusjoner og godkjenning av tariffkrav, Diskusjoner om forholdet til forretningsforbindelser, motparter, og evt. andre utenforstående

Sak 11.02 Lønnsjusteringer er vedtaket åpent, men diskusjonen er lukket med henvisning til punkt 4, kulepunkt 2: Diskusjoner om forholdet til forretningsforbindelser, motparter, og evt. andre utenforstående. Behandlingen er også lukket for NJs sekretariat, NJs generalsekretær og politisk leder og nestleder.  

Sak 16 Strategiplan for journalisten er lukket med henvisning til punkt 4, kulepunkt 2: Diskusjoner om forholdet til forretningsforbindelser, motparter, og evt. andre utenforstående

Sak 17 NJs budsjett for 2018 er lukket med henvisning til punk 4, kulepunkt 1 og 2: Tariffdiskusjoner og godkjenning av tariffkrav og Diskusjoner om forholdet til forretnings-forbindelser, motparter, og evt. andre utenforstående.