Landsstyremøte 6. aprilForan: Lene Svenning. Bak f.v. Lars Døvle Larssen, Sonja Nordanger, Stein Akre, Christer Pedersen og Pål Hansen.

Landsstyremøte 6. april

Landsstyremøtet blir arrangert i Torggata 5, torsdag 6 april kl. 09.00-16.00.

Se foreløpig protokoll fra møtet  

Tidsplan for LS-møtet  

Dagsorden

Sak 01 Innkalling og dagsorden - V

Sak 02 Protokoller - V

Sak 03 Oppnevninger - V

Sak 04 Landsstyrets plan for oppfølging av tiltaksplanen - V

Sak 05 Mediemangfoldsutvalgets rapport - hva skal NJ mene? - V

Sak 06 Tarifforberedelser - V

Sak 07 Orienteringssaker

Sak 08 Eventuelt