Landsstyremøte 6. aprilForan: Lene Svenning. Bak f.v. Lars Døvle Larssen, Sonja Nordanger, Stein Akre, Christer Pedersen og Pål Hansen.

Landsstyremøte 6. april

Det nye landsstyret som ble valgt på NJs landsmøte 2017 startet sitt første møte med et fullspekket kurs om detaljer i NJs organisering, økonomi, sekretariat, arbeidstakerbegrep, medierett og tariffspørsmål. På landsstyremøtet starter arbeidet med å operasjonalisere tiltaksplanen, og bestemme hvem som skal arbeide med hva den kommende perioden. Mediemangfoldsutvalgets forslag står også på dagsorden.

Landsstyremøtet blir arrangert i Torggata 5, torsdag 6 april kl. 09.00-16.00.

Se foreløpig protokoll fra møtet  

Tidsplan for LS-møtet  

Dagsorden

Sak 01 Innkalling og dagsorden - V

Sak 02 Protokoller - V

Sak 03 Oppnevninger - V

Sak 04 Landsstyrets plan for oppfølging av tiltaksplanen - V

Sak 05 Mediemangfoldsutvalgets rapport - hva skal NJ mene? - V

Sak 06 Tarifforberedelser - V

Sak 07 Orienteringssaker

Sak 08 Eventuelt