Landsstyremøte 7.-8. juniLandsstyret har seminar på Holmsbu Bad for blant annet å konkretisere hvordan NJ skal arbeide med tiltaksplanen som ble vedtatt på landsmøtet 2017.

Landsstyremøte 7.-8. juni

Landsstyremøtet ble arrangert på Holmsbu Bad & Fjordhotell 7.-8. juni.

Se foreløpig protokoll fra møtet. 

Representantene i NJs landsstyre finner du her.

Se tidsplan for møtet.

Dagsorden

Sak 01 Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden (V)

Sak 02 Godkjenning av LS-protokoll fra 5-6 april (V)

Sak 03 Politisk rapport (O)

Sak 04 Endringer i varalista til landsstyret og ny 2. vara til IJ (V)

Sak 05 Konkretisering av arbeidet med tiltaksplanen til NJ (V)

Sak 06 Pressens Hus – invitasjon til Norsk Journalistlag om samarbeid (V)

Gjester: Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk Presseforbund og Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening

Sak 07 Høring NOU 2017:7 Det norske mediemangfoldet (V)

Sak 08 Søknad Konsernlag (V)

Sak 09 B-sak: Forvaltningsreglement NJ (V)

Sak 10 Regnskap 1. kvartal 2017 (O)

Sak 11 Oversendelesesak fra forrige landsstyre (V)

Sak 12 Møtedatoer landsstyret og arbeidsutvalget 2017-2019 (V)

Sak 13 Eventuelt