Landsstyremøte 8. - 9. mars 2018Landsstyret i Norsk Journalistlag skal på omvisning i Media City Bergen i løpet av todagersmøtet.

Landsstyremøte 8. - 9. mars 2018

Landsstyret får et regnskap for 2017 som ser mye bedre ut enn budsjettert, et anbefalt forslag til ny frilansavtale med Mediebedriftenes Landsforbund, en orientering om saksbehandlingen vedrørende Pressens Hus, et forslag til vervestrategi og en gjennomgang før vårens tariffoppgjør - blant flere andre saker.

Medlemmene i landsstyret finner du her

Landsstyremøtet 8. - 9. mars holdes i Media City Bergen, møterom "Sporten".

8. mars kl 10:30-17:00
9. mars 08:30 -15:00

Detaljert tidsplan for møtet fremkommer på dagsordenen under.

Dagsorden

Sak 01 Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 02 Protokoller

Sak 03 B-sak: Politisk kvarter (orientering i møtet)

Sak 04 B-sak: NJs vervestrategi

Sak 05 B-sak: Rapport verving og ansvar

Sak 06 B-sak: Anbefalt rammeavtale for kjøp og salg av frilansstoff

Sak 07 Nye vedtekter i Norsk Presseforbund

Sak 08 Innspill medieansvarslov (orientering i møtet)

Sak 09 Gjennomgang av PFUs klageordning (orientering i møtet)

Sak 10 Rapport fra NJs representanter i PFU (orientering i møtet)

Sak 11 Regnskap 2017

Sak 12 Sak fra landsstyrets lønnsutvalg (LU): NJs lønns- og honorarpraksis

Sak 13 B-sak fra landsstyrets lønnsutvalg (LU): Frikjøp

Sak 14 Orientering om saksbehandling "Pressens Hus"

Sak 15 B-sak: Status for tariffoppgjørene i MBL og NRK

Sak 16 Konfliktorganisasjon for tariffoppgjørene i 2018

Sak 17 Plan for nedbygging av vederlagsfondet

Sak 18 Kontaktperson stab mobberutiner

Sak 19 Oppnevnelse til styret i MBL-Stup

Sak 20 Nyoppnevnelse til NJs lønnsutvalg

Sak 21 Rapport medlemssystemet

 

Ad. B-saker på sakskartet 

Det er satt opp 6 B-saker, og disse er lukket med henvisning til Møte- og dokumentåpenhet i NJ. Både sakspapir, behandling og vedtak er lukket med unntak av sak 6 der AU foreslår at sakspapirene er åpne men at diskusjonen er lukket.

  • Sak 3 politisk kvarter er lukket med henvisning til punk 4, kulepunkt 3: Saker der enkeltmedlemmer har krav på personvern (inkluderer eksklusjonssaker), eller av strategiske årsaker ønsker/trenger konfidensialitet.
  • Sak 4 NJs vervestrategi og sak 5 rapport verving og ansvar er lukket med henvisning til punk 4, kulepunkt 2: Diskusjoner om forholdet til forretningsforbindelser, motparter, og evt. andre utenforstående.
  • Sak 6 anbefalt rammeavtale for kjøp og salg av frilansstoff, sak 13 frikjøp av tillitsvalgte, sak 15 status for tariffoppgjørene i MBL og NRK og sak 16.02 informasjonsplan for tariffoppgjøret er lukket med henvisning til punk 4, kulepunkt 1: Tariffdiskusjoner og godkjenning av tariffkrav og kulepunkt 2: Diskusjoner om forholdet til forretningsforbindelser, motparter, og evt. andre utenforstående.