Landsstyremøte 8. - 9. mars 2018Landsstyret i Norsk Journalistlag skal på omvisning i Media City Bergen i løpet av todagersmøtet.

Landsstyremøte 8. - 9. mars 2018

Medlemmene i landsstyret finner du her

Se foreløpig protokoll fra møtet

Landsstyremøtet 8. - 9. mars ble holdt i Media City Bergen, møterom "Sporten".

8. mars kl 10:30-17:00
9. mars 08:30 -15:00

Detaljert tidsplan for møtet fremkommer på dagsordenen under.

Dagsorden

Sak 01 Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 02 Protokoller

Sak 03 B-sak: Politisk kvarter (orientering i møtet)

Sak 04 B-sak: NJs vervestrategi

Sak 05 B-sak: Rapport verving og ansvar

Sak 06 B-sak: Anbefalt rammeavtale for kjøp og salg av frilansstoff

Sak 07 Nye vedtekter i Norsk Presseforbund

Sak 08 Innspill medieansvarslov (orientering i møtet)

Sak 09 Gjennomgang av PFUs klageordning (orientering i møtet)

Sak 10 Rapport fra NJs representanter i PFU (orientering i møtet)

Sak 11 Regnskap 2017

Sak 12 Sak fra landsstyrets lønnsutvalg (LU): NJs lønns- og honorarpraksis

Sak 13 B-sak fra landsstyrets lønnsutvalg (LU): Frikjøp

Sak 14 Orientering om saksbehandling "Pressens Hus"

Sak 15 B-sak: Status for tariffoppgjørene i MBL og NRK

Sak 16 Konfliktorganisasjon for tariffoppgjørene i 2018

Sak 17 Plan for nedbygging av vederlagsfondet

Sak 18 Kontaktperson stab mobberutiner - Rutiner for varsling om mobbing og trakassering i NJ

Sak 19 Oppnevnelse til styret i MBL-Stup

Sak 20 Nyoppnevnelse til NJs lønnsutvalg

Sak 21 Rapport medlemssystemet

 

Ad. B-saker på sakskartet 

Det er satt opp 6 B-saker, og disse er lukket med henvisning til Møte- og dokumentåpenhet i NJ. Både sakspapir, behandling og vedtak er lukket med unntak av sak 6 der AU foreslår at sakspapirene er åpne men at diskusjonen er lukket.

  • Sak 3 politisk kvarter er lukket med henvisning til punk 4, kulepunkt 3: Saker der enkeltmedlemmer har krav på personvern (inkluderer eksklusjonssaker), eller av strategiske årsaker ønsker/trenger konfidensialitet.
  • Sak 4 NJs vervestrategi og sak 5 rapport verving og ansvar er lukket med henvisning til punk 4, kulepunkt 2: Diskusjoner om forholdet til forretningsforbindelser, motparter, og evt. andre utenforstående.
  • Sak 6 anbefalt rammeavtale for kjøp og salg av frilansstoff, sak 13 frikjøp av tillitsvalgte, sak 15 status for tariffoppgjørene i MBL og NRK og sak 16.02 informasjonsplan for tariffoppgjøret er lukket med henvisning til punk 4, kulepunkt 1: Tariffdiskusjoner og godkjenning av tariffkrav og kulepunkt 2: Diskusjoner om forholdet til forretningsforbindelser, motparter, og evt. andre utenforstående.