Landsmøtesakene

10. januar gikk fristen ut for å sende forslag til NJs landsmøte 2017.

 1. Åpning, konstituering av møtet
  a) Godkjenning av innkalling
  b) Godkjenning av delegater
  c) Valg av to ordstyrere
  d) Valg av to protokollsekretærer
  e) Godkjenning av dagsorden
  f) Godkjenning av forretningsorden og valgreglement
  f) Valg av redaksjonskomité(er)
  g) Valg av tellekorps
 2. Beretning for perioden 2015-17
 3. Regnskap, revisjonsberetninger og desisjonsrapporter
 4. Forslag til endrede vedtekter
 5. Andre forslag
 6. Forslag til endringer i program 2017 - 2019
 7. Forslag til tiltaksplan 2017 - 2019
 8. Økonomiske retningslinjer 2017 - 2019
  a) Økonomiske rammer og hovedmål
  b) Fordelingen av vederlagsmidlene
  c) Kontingentvedtak
 9. Valg
 • AU gikk først gjennom forslagene i sitt møte 17.-18. januar, og innstilte overfor landsstyret.
 • Landsstyret vedtok i sitt møte 31. januar - 1. februar, hvilke saker som sendes videre til landsmøtet.
 • 21. februar ble sakene sendt ut til lag, klubber og delegater.

Forslag som er kommet inn fra lag og klubber til tiltaksplanen, og som ikke er med her, er avvist av landsstyret. Dersom noen ønsker å få dem opp for landsmøtet, må de fremmes av delegater under selve landsmøtet.