Landsmøtepapirene 2013

Landsmøtepapirene 2013

Sakspapirene til NJs landsmøte 2013 ligger her. Det er viktig at delegatene er godt forberedt før vi møtes på Gardermoen 12. mars.

Landsmøtepapirene 2013Dette er de formelle papirene, med landsstyrets forslag til vedtak.

1. Saksliste for landsmøtet 2013

2. Forretningsorden

3.Forslag til ordstyrere og protokollsekretærer

4. NJs beretning 2011 - 2015 - hva landsstyret og organisasjonen har utrettet de siste to årene

5. Rapport: Sammenslåing av lokallag

6. NJs regnskap for 2011
(NJs regnskap for 2012 vedtas av landsstyret 11. mars 2013 og kommer som orienteringssak til landsmøtet 12. mars)

Regnskap for 2012, til orientering (Journalisten og fond)

7. NJs vedtekter, med forslag til endringer

8. NJs program - forslag til revisjon

9. NJs tiltaksplan, forslag fra landsstyret til hva som er de aller viktigste saksområdene de neste to årene

10. Innkomne forslag til landsmøtet

11. Økonomiske hovedmål for NJ 2013 - 2015 (inkl fordeling av vederlagsmidler og forslag til kontingentvedtak)

Dessuten

De fleste dokumentene er lagt ut i pdf-format. Hvis du ikke har program til å lese pdf-filer, kan du laste ned Acrobat Reader gratis her: http://get.adobe.com/no/reader/

Arbeide på papir eller elektronisk?

Alle de 149 delegatene til landsmøtet har fått en epost med lenker til dokumentene. I slutten av februar vil delegatene også få tilgang til NJs nye landsmøtesystem, som er en nettbasert database der du kan lese alle forslagene og under selve landsmøtet kan alle delegater legge inn nye forslag i dette systemet direkte fra sin plass i salen, så fremt man sitter med en laptop, iPad eller iPhone. De som bruker android kan lese, men ikke skrive rett inn.

Når du kommer til landsmøtet kan du få alle dokumentene på papir i en perm, om du ønsker det.

Du kan skrive ut dokumentene og arbeide på papir, eller du kan arbeide med landsmøtedokumentene elektronisk på pc eller lesebrett .

Det vil være gratis å være på nett på landsmøtehotellet, og vi planlegger å legge strøm til alle bord i plenumssalen.

LES MER: Orientering & tips før landsmøtet

Spørsmål?

Kontakt Merete Jansen, informasjonsansvarlig for landsmøtet, på lm2013@nj.no

Følg NJs landsmøte 2013 på www.nj.no/landsmote