Anonymitetsretten må lovfestes

I høringen i kommunal- og forvaltningskomitéen om stortingsmeldingen etter Personvernkommisjonens rapport fremsatte Norsk Journalistlag ønsket om at journalisters kildevern utvides, og at anonymitetsretten lovfestes etter inspirasjon fra svensk rett.

NJ-advokat Ina Lindahl Nyrud viste til at ny teknologi og lovgivning de siste årene har ført til sterkere press på journalistikkens arbeidsvilkår. Et eksempel på dette er åpningen for større bruke av politiets skjulte tvangsmidler.

For å styrke medienes mulighet til å avdekke og rette søkelys mot samfunnsviktig informasjon, bør anonymitetsretten etter NJs oppfatning derfor lovfestes i tråd med den svenske ordningen med «meddelarskydd».