Bjørg Aase Sørensen

Norsk Journalistlag har med stor sorg mottatt budskapet om at professor og seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Bjørg Aase Sørensen, døde den 16. juni.

Bjørg Aase var en av Norges aller fremste arbeidslivsforskere, og har fulgt utviklingen av arbeidsmiljøet i norske redaksjoner siden syttitallet.

Samarbeidet mellom Bjørg Aase og NJ startet i 1978 da NJs nyetablerte arbeidsmiljøutvalg ønsket å kartlegge arbeidsmiljøet blant norske journalister. På den tiden var det ingen selvfølge å få offentlige midler til å forske på en yrkesgruppe som journalister, som verken var utsatt for farlige maskiner eller giftstoffer. Men Bjørg Aase klarte med en blanding av argumentasjonskunst og sjarm å skaffe til veie nødvendige forskningsmidler. I ettertid viste det seg arbeidsmiljøundersøkelsen blant norske journalister i 1979 ble den første studien av det som forskerne kalte det grenseløse arbeid, som det senere har vært forsket mye på.

Bjørg Aase har fulgt NJ og norske journalister gjennom mer enn 30 år. Etter hvert kom også Norsk Redaktørforening og Mediebedriftenes Landsforening med i samarbeidet. Det ble i alt tre store arbeidsmiljøundersøkelser; i 1979, 1992 og 2002, og vi hadde så smått begynt å snakke om en oppfølger i 2012.

Bjørg Aase foretok ikke bare kartlegginger. Sammen med sine kolleger på AFI analyserte hun, forklarte og satte funnene inn i rammer og perspektiver som gjorde oss i stand til å bruke kunnskapen til å utvikle arbeidsmiljøet i norske redaksjoner. Hun har også gjennomført en lang rekke prosjekter i enkeltbedrifter. Hun fikk oss til å se sammenhengen mellom arbeidsmiljø og helse, trivsel og livskvalitet - og produktivitet. Det la grunnlaget for nye tariffbestemmelser, og ga oss et unikt materiale til bruk i skolering av tillitsvalgte. Hun hjalp oss til å se nye måter å organisere og tilrettelegge arbeidet på. Og hun kunne hjelpe oss å finne løsninger på både arbeidstidsproblemer, samarbeidsproblemer og store og små konflikter.

Bjørg Aase hadde en evne til å formulere seg som de fleste journalister kunne misunne henne. Hun snakket om journalistikken som honningfella, hun hevdet at journalistene var i ferd med å drukne i smørøyet, og hadde kremjobb til krampa tar. Mediene var paradoksenes paradeplass. Hun var en fremragende forskningsformidler, både skriftlig og muntlig, med en fin kombinasjon av lun humor og sylskarpe iakttakelser og formuleringer.

Vi vil savne forskeren Bjørg Aase. Vi vil savne kunnskapen som hun så gjerne delte med oss. Vi vil savne den humoristiske og engasjerte foreleseren. Vi vil savne entusiasten og problemløseren. Men aller mest vil vi savne det kloke, varme og rause medmennesket.

Jahn-Arne Olsen og Bente Sabel
Norsk Journalistlag