Etterforskning av trusler mot journalister prioriteres

Etterforskning av trusler mot journalister prioriteres

Riksadvokaten har svart positivt på en henvendelse fra NR og NJ om å sette etterforskning av trusler og vold mot journalister og redaktører på sin prioriteringsliste for 2013.

Også i årets mål- og prioriteringsrundskriv for straffesaksbehandlingen i 2013 vil riksadvokaten omtale prioritering av slike saker særskilt. 

Riksadvokaten tilbyr seg å stille i et møte om saken, men viser til at førstestatsadvokat Strand deltok i seminaret som Redaktørforeningen og Journalistlaget hadde om trusler og vold mot journalister og redaktører nå i januar. -Det antas at vi er oppdatert om situasjonen, skriver Riksadvokaten.

Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag viste i sin henvendelse til undersøkelsen som Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) gjorde på oppdrag fra NR og NJ sommeren 2012, som viser at rundt 40 prosent av redaktørene og drøyt 20 prosent av journalistene har vært utsatt for trusler fra kilder eller publikum i løpet av de siste fem årene.

LES MER: Brevet fra Riksadvokaten til NR og NJ

LES MER: Brevet fra NR og NJ til Riksadvokaten