Kandidater til landsstyret i Norsk Journalistlag 2013-2015

Her kan du se hvem i landsstyret som tar gjenvalg og hvilke andre som er foreslått for valgkomiteen som kandidater til landsstyret for neste periode. Valgkomiteens innstilling blir først klar og kjent på morgenen på landsmøtets siste dag.

Disse ønsker gjenvalg

 • Thomas Spence - Aftenposten, Oslo
 • Hege Iren Frantzen - NRK, Oslo
 • Eva Stabell - NRK, Oslo
 • Baard Zakariassen - TV 2, Oslo
 • Finn E. Våga - Stavanger Aftenblad, Stavanger
 • Stein Sneve - Avisa Nordland, Helgeland og Salten
 • Håkon Okkenhaug - Trønder-Avisa, Nord-Trøndelag
 • Jan Børge Leirvik - NRK Hordaland, Bergen
 • Anne Berit Larsen - NRK Sørlandet, Agder
 • Katrine Strøm - Drammens Tidende, Buskerud
 • Gunnar Kagge - Aftenposten, Oslo
 • Leif Steinholt - Helgelands Blad, Helgeland og Salten
 • Lars Løkkebø - Telemarksavisa, Telemark
 • Julie Teresa Olsen - Stavanger Aftenblad, Stavanger
 • Brynhild S. Steine - Avisa Hordaland, Bergen
 • Hans Chr. Eide - NRK Vestfold, Vestfold

Innkomne forslag på kandidater

 • Sidsel Avlund NRK Oslo - Foreslått av NRKJ
 • Sæba Bajoghli Adresseavisen Trondhjems - Foreslått av TJ
 • Line Finnøy Bakken Stjørdalens Blad - Foreslått av Nord-Trøndelag NJA
 • Lise Fagerbakk Lofotposten Hålogaland - Foreslått av NJA
 • Henrikke Helland TV2 Bergen - Foreslått av BJ
 • Geir Bjarte Hjetland NRK Sogn og Fjordane - Foreslått av Sogn og Fjordane SFJ
 • Pål Hellesnes Klassekampen Oslo - Foreslått av OJ
 • Cecilie Kult Frilanser Frilansjournalistene - Foreslått av FJ
 • Robin Mortensen NRK Finnmark Finnmark - Foreslått av FJ
 • Britt-Ellen Negård Glåmdalen Hedmark - Foreslått av NJA
 • Toralf Sandåker Frilanser Frilanserne - Foreslått av FJ
 • Lene Svenning LO Media Oslo - Foreslått av OJ
 • Einar Tho Haugesunds Avis Haugesund - Foreslått av NJA

Landsmøtet skal også velge kontrollkomité.
Oslo 25. februar 2013

For valgkomiteen

Sven Arne Buggeland

Følg NJs landsmøte 2013 på www.nj.no/landsmote