NJ vil forbedre frilanseres rettigheter

NJ vil forbedre frilanseres rettigheter

NJ overleverte i dag et forslag til statssekretær Mina Gerhardsen for å forbedre frilansernes rettigheter. Målsetningen med forslagene er å få innført et langt bedre lovverk enn i dag som sikrer rimelige og balanserte avtaler og honorarer for salg av redaksjonelt stoff.

Det ene forslaget er at det innføres en særskilt bestemmelse i åndsverkloven om at opphavsmannen skal ha rett til et rimelig vederlag for den utnyttelsen som avtales. En slik regulering vil kunne gjøre partene i en avtalesituasjon mer oppmerksomme på hva som bør reguleres, og i tydeligere grad enn i dag ivareta opphavsmannens interesser. En slik bestemmelse vil bl.a. samsvare med et svensk lovforslag fra 2011 og tysk opphavsrettslovgivning siden 2000.

NJ vil forbedre frilanseres rettigheter
F.v. Ina Lindahl Nyrud, NJ, statssekretær Mina Gerhardsen og NJs nestleder Thomas Spence.

- Vi er opptatt av et anstendig arbeidsliv og dette er svært interessante innspill som kan bidra til det. Vi skal se nøye på forslagene og de kan passe inn i flere sammenhenger. En mulighet er i forbindelse med revisjonen av åndsverksloven, sa Mina Gerhardsen. Hun mente det vil ta tid før ny åndsverkslov ligger klar fra Kulturdepartementet, trolig ikke før til høsten.

Det andre forslaget fra NJ er at det innføres en særskilt lempningsbestemmelse i åndsverkloven om tilsidesettelse av urimelige avtaler. Foreslåtte regulering vil etter NJs mening i langt bedre grad enn i dag tydeliggjøre ugyldighetsregelens betydning på det opphavsrettslige området, og være en god påminnelse for partene som forhandler. En slik regulering er også foreslått i Sverige.

LES MER: NJs forslag til ny lovgivning for å forbedre frilansernes rettigheter

LES MER: Notat fra advokat Astri Lund: Tiltak for å bedre frilansjournalisters avtalevilkår

LES MER: Arbeid for frilansernes opphavsrett i gang