Valgene landsmøtet skal gjøre

I tillegg til å avgjøre politikk og veivalg for den neste toårsperioden, skal landsmøtet velge hvem som bestemmer i perioden, nemlig landsstyret. Dessuten skal det velges kontrollkomite og ny valgkomite. Sju av de 15 som ble valgt inn i landsstyret er enten ute av yrket eller ønsker ikke gjenvalg. Se hvem her.

Valgkomiteen har spurt sittende landsstyre om hvem som ønsker gjenvalg og ikke.

De som ikke ønsker gjenvalg er

I tillegg har June P. Martinsen tidligere gått ut av landsstyret, og Carine Johansen og Tormod Ellingsen hadde sin siste dag i landsstyret 30. januar fordi de slutter i yrket. 

Fra varalista har Marius Tetlie, Silje Midttun og Terje Størksen gitt beskjed om at de ikke ønsker gjenvalg.

Valgkomiteen arbeider nå med sitt forslag til nytt landsstyre. Den velger fritt hvem den skal foreslå, og har allerede sagt at den støtter dagens nestleder Thomas Spence som ny leder etter Elin Floberghagen. Leder av NJ i NRK (NRKJ), Hege Iren Frantzen, ønsker å bli nestleder.

Det er vedtektsfestet frist for å melde kandidater til landsstyret den 12. februar. Forslag på kandidater som er forespurt og har takket ja til dette, sendes valgkomiteens leder Sven Arne Buggeland så raskt som mulig.

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen består denne perioden av Rune Valderhaug (leder), Marianne Torp og Terje Eidsvåg. Av disse er det kun Eidsvåg som ønsker gjenvalg. Valgkomiteen innstiller til ny kontrollkomite for neste periode.

Valgkomiteen

Det er landsstyret som innstiller til ny valgkomite. Sittende valgkomite kan sees her. De som ikke ønsker gjenvalg er

  • Marit Ulriksen
  • Richard Aune
  • Karl Martin Bakke

Blant varaene ønsker ikke Harald Nordbakken, Tore Bergsaker eller Ingunn Nordli gjenvalg.

Følg NJs landsmøte 2013 her

.