Vil ha redaksjonelle ledere som medlemmer

Landsstyret ønsker flere redaksjonelle ledere som medlemmer i NJ. Landsmøtet får derfor flere forslag til endringer av vedtektene, som skal gjøre det lettere for denne gruppen å være medlemmer i NJ. Det ligger også forslag i tiltaksplanen om at redaksjonelle ledere er en prioritert gruppe for NJ den neste toårsperioden.

I tiltaksplanen foreslå landstyret at NJ i den neste toårsperioden skal jobbe for å øke organisasjonsgraden blant redaksjonelle ledere og utvide tilbudet til disse medlemmene.

I NRK har NJ en egen mellomlederklubb. Leder i NRKJ, Hege Iren Frantzen sa i landsstyret at det lederne ønsker av NJ er helt ordinære fagforeningstilbud som bistand til å få betalt for overtid, hjelp til å beholder jobben i omorganiseringer og andre vanlige medlemsrettigheter. -Vi trodde kanskje de ønsket tilbud som handler om ledelse, men det sørger arbeidsgiver for. Lederne har imidlertid også behov for bistand som arbeidstakere og det er det ingen andre som hjelper dem med. Frantzen sa at hun ikke opplever problemer med at mellomlederne er medlemmer.

Redaksjonelle ledere kan være medlem av NJ

I vedtektenes hovedregel om medlemskap foreslår landsstyret at det skal presiseres at redaksjonelle ledere kan være medlem i NJ. Det innebærer ingen realitetsendring, men mange medlemmer tror de må melde seg ut når de får en lederstilling, og endringen er ment å understreke at så ikke er tilfelle.

Landsstyret er opptatt av at alle har rett til å være fagorganisert og ettersom mange redaksjoner etterhvert har en stor gruppe med redaktørtitler er det viktig at disse omfattes bedre av NJs tilbud. Flere pekte på at enkelte klubber opplever det som vanskelig å ha sjefene inne i klubbarbeidet og på klubbmøtene. -Det kan man løse med en viss pragmatisme. I mange klubber ser man an hvilke saker som skal opp på klubbmøtene og dersom det er et problem med habilitet eller at man kan møte seg selv i døra, lar lederne være å delta, sier NJs nestleder Thomas Spence.

Åpner for direktemedlemskap

Så foreslår landsstyret også at det skal være mulig for redaksjonelle ledere å bli direktemedlemmer i NJ etter søknad til AU. Hovederegelen skal derimot fortsatt være at også redaksjonelle ledere er organisert i redaksjonsklubben.

Anne Berit Larsen sa at hun mener det er smart med en egen mellomlederklubb i NRK, og at det kan være klokt å følge opp arbeidet med tilsvarende klubber i de andre konsernene som Schibsted og Amedia. Gunnar Kagge mente at lokallagene kanskje må lage klubber for de redaksjonelle lederne eller bidra til en annen form for organisering av dem. Hvordan dette arbeidet skal konkretiseres vil komme i etterkant av landsmøtet.

Utelukker sjefredaktørene

Landsstyret ønsker at redaksjonelle ledere høyere opp i redaksjonshierarkiet enn i dag skal være medlemmer, men åpner ikke for at Hilde Haugsgjerd (Aftenposten) eller Torry Pedersen (VG) skal kunne melde seg inn i NJ. Det foreslår derfor en presisering også i den paragrafen som sier noe om hvem som ikke kan bli medlem, slik at det kun er øverste redaksjonelle leder som er arbeidsgiver med besluttende myndighet i lønns-, ansettelses- og oppsigelsessaker som ikke være medlem i NJ.

Redaksjonelle ledere trenger også en fagforening

Noen av landsstyrets medlemmer spurte om hvilke tilbud vi skal verve redaksjonelle ledere på. Forslaget til tiltaksplan sier da også at NJ skal utvide tilbudet til denne gruppen. Tormod Ellingsen mente at NJ allerede har det viktigste på plass, i form av en god fagforening.

Mange redaksjonelle ledere ønsker å være medlem av Norsk redaktørforening (NR), og får dette medlemskapet dekket av arbeidsgiver. NJ-leder Elin Floberghagen mener det er uproblematisk at man både er medlem i NR og NJ. -NR er ikke fagforening, og kan ikke dekke de behovene de redaksjonelle lederne har for dette, sier hun.