-Medietilsynet i tråd med NJ om NRK

-Medietilsynet i tråd med NJ om NRK

-Vi er glade for at Medietilsynet er enig med Norsk Journalistlag i at det ikke blir mer mediemangfold av å svekke èn stor aktør, sier NJs nestleder Dag Idar Tryggestad. Rapporten viser at NRKs tilstedeværelse på nett ikke ser ut til å medføre vesentlige konkurransebegrensninger for kommersielle medier.

-Denne rapporten viser at det nå haster med å få på plass støtteordninger for en samlet mediebransje! Det har Norsk Journalistlag krevd i lang tid og vi merker oss at Medietilsynet også poengterer dette i sin rapport. Vi håper nå at politikerne merker seg dette og får fortgang i å få på plass mange av de gode og konstruktive tiltakene som Mediemangfoldsutvalget foreslår, og dermed gir bransjen den drahjep som trengs for å lykkes i den digitale transformasjonen, sier Tryggestad.

LES MER: Norsk Journalistlags høringsinnspill til Medietilsynet

-Vi har etterlyst en faktabasert debatt. Nå har vi fått en rapport fra Medietilsynet. Den skal vi nå bruke tid på å gå gjennom, sier han.

Leder for Norsk Journalistlag i NRK, Richard Aune tar også opp dette, og ber bransjen nå stå sammen, i et intervju med Medier 24.

Tryggestad skrev en kronikk i sommer der hovedpoenget nettopp var at det ikke blir mer mediemangfold av å svekke NRK. Politikerne må sikre tiltak som løfter hele bransjen og ikke heie på initiativ som bidrar til å flytte ressurser fra en aktør til en annen.

LES MER: Medietilsynets rapport om NRKs rolle for mediemangfoldet