-Nå er journalistikken i farePresseorganisasjonene i Stortingets Finanskomite under høringen om statsbudsjettet 2018. F.v. Arne Jensen (NR), Hege Iren Frantzen (NJ), Per Brikt Olsen (Fagpressen), Rune Hetland (LLA) og Randi Øgrey (MBL).

-Nå er journalistikken i fare

-Hver eneste dag forsvinner det journalister ut av norske redaksjoner. Kontakter, kilder, saker, erfaringer, historikk forsvinner. Og disse journalistene blir ikke erstattet, de kommer ikke tilbake, sa NJs leder Hege Iren Franzen, da hun møtte Stortingets Finanskomite om statsbudsjettet for 2018.

Hun viste til at NJs medlemstall viser en netto nedgang på over 1000 journalister de siste 5 årene. Samtidig mener hun mye av den journalistikken som lages i dag er det beste mediene noen gang har levert, og at folk flest er opptatt av journalistikken. Rapporter fra mediehusene viser at de digitale brukerinntektene øker, uten at det kompenserer for det langt større fallet i inntekter fra papir og lavere annonseinntekter.

-Nå er journalistikken i fare
NJ-leder Hege Iren Frantzen i Finanskomiteens høring om statsbudsjettet 2018.

-Konsekvensen av at flere journalister forsvinner ut av redaksjonene er at flere tematiske blindsoner oppstår. Det blir lenger mellom den ressurskrevende journalistikken som gransker økonomi og politikk, offentlig og privat sektor, grundig og kritisk, sa hun.

Hun la vekt på at det ikke er mulig å få til det ønskede mediemangfoldet uten at staten bidrar og at bidraget er forutsigbart. Mediemangfoldsutvalget brukte et og et halvt år på å gjennomgå dagens pressestøtteordninger, og har dokumentert virkningen av disse godt i sin rapport. De kommer også med flere forslag som et samlet ekspertutvalg mener vil være riktige og nødvendige slik at mediene kommer gjennom de økonomiske endringene. Rapporten og forslagene skal behandles i en stortingsmelding til våren.

-Da er det viktig at det ikke gjøres kutt i en av støtteordningene nå, slik regjeringen foreslår når det gjelder produksjonsstøtten. Et kutt på 25,7 millioner vil kunne bety 30-40 færre stillinger. En stor norsk redaksjon. De meningsbærende avisene vi snakker om når det gjelder pressestøtten er blant de mest siterte mediene. Den journalistikken som Nationen, Vårt Land, Dagsavisen og Klassekampen lager er viktig og blir fanget opp av de andre mediene og viderebrakt og videreutviklet, sa Hege Iren Frantzen til Finanskomiteen.

NJ-lederen tok også opp situasjonen for medier som dekker få stoffområder, men i dybden, for eksempel fagpressepublikasjoner. For selv om Stortinget innførte digitalt fritak for merverdiavgift for nyhetsmedier våren 2016, gjelder dette bare for medier med "bred dekning av samfunnet". NJ er opptatt av at dagens fritak for merverdiavgift må gjelde for alle nyhets- og aktualitetsmedier, og at fritaket også må gjelde ved salg av enkeltartikler fra alle medier som er omfattet av fritaket.

LES MER: Presseorganisasjonenes skriftlige høringsmateriale til Finanskomiteen.