- Sats på kvalitetsjournalistikk!

Styret for Institutt for Journalistikk (IJ) beklager at kulturdepartementet nok en gang foreslår å kutte støtten til bransjens viktigste etterutdanningsinstitusjon. Vi oppfordrer påtroppende kulturminister til å satse på kvalitetsjournalistikk.

PRESSEMELDING FRA STYRET FOR INSTITUTT FOR JOURNALISTIKK 14.10.2013

Som den nye regjeringen selv trekker fram i sin politiske plattform; Digitalisering fører til en ny hverdag i mediebransjen. Premissene for publikums deltakelse, produktenes utforming og redaksjonenes arbeidsform endres hurtig.

Vi vet at kvalitet er et nøkkelord her og at økt kompetanse er en viktig del av løsningen for at redigerte medier skal overleve også i framtida. Formålet til Institutt for journalistikk er nettopp å bidra til å heve kvaliteten på norsk journalistikk, gjennom kurs og annen kompetanseutvikling. Derfor er det så uforståelig at kulturdepartementet fortsatt vil redusere støtten til IJ.

Stiftelsen Institutt for Journalistikk er norske mediers eget kurs- og kompetansesenter. IJ ble opprettet i 1975 av Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og Mediebedriftenes Landsforening. I statsbudsjettet for 2013 ble tilskuddet til IJ redusert med 2,5 millioner kroner, til seks millioner kroner.

I forslaget til statsbudsjett for 2014 foreslår regjeringen ytterligere kutt – enda en million kroner skal foreslås kuttet i støtten til IJ. Les forslaget her - s 142

Det siste året har IJ vært gjennom en omfattende omstillingsprosess. Instituttet har tilpasset driften til en ny hverdag i redaksjonene. En større andel kurs skal nå foregå der journalistene arbeider og bor. Antall faste stillinger ved instituttet er halvert, og IJ har flyttet inn i nye moderne lokaler og solgt det gamle bygget.

Takket være statlige overføringer har IJ kunnet tilby norske journalister etterutdanning til en overkommelig pris. Det kommer særlig de små og ressursfattige redaksjonene til gode. Dette ønsker vi å fortsette med, men når regjeringen nok en gang foreslår kutt i støtten, rammer det de minste redaksjonene hardest.

Styret for Institutt for Journalistikk ber den nye kulturministeren sikre at støtten til IJ opprettholdes og støtte et tiltak som sikrer økt kompetanse i redaksjonene og dermed også kvalitetsjournalistikk. Dette vil bidra til å oppfylle målene i regjeringserklæringen om å legge til rette for god nyhetsproduksjon og en bredt anlagt offentlig samtale i framtidas digitale mediesamfunn.

LES MER: IJ-kutt svekker kompetansen