- Sexpress ut av redaksjonene

- Sexpress ut av redaksjonene

Det nyeste tilskuddet i anti-sexpress-kampanjen som norsk og zimbabwisk journalistlag har startet i Det sørlige Afrika, er en oppklarende brosjyre som deles ut til journalistmedlemmene - både menn og kvinner. - Slibrige forslag og sexistisk oppførsel skal ut av redaksjonene, sier generalsekretær i ZUJ, Foster Dongozi.

- Heftet tar for seg ulike måter å bekjempe overgrep og sex-press i mediene, forklarer generalsekretær Foster Dongozi i Zimbabwes Journalistforbund, ZUJ.

Han kaller det lille heftet «en guide til å forstå dette sensitive temaet». Ifølge ZUJ får maktmisbruk og overgrep hvert år kvinnelige journalister og studenter til å gi opp yrket.

- Sexpress ut av redaksjoneneStort problem, liten omtale

De to journalistlagene langt nord og sør på kloden har det siste året samarbeidet om en kampanje for å stanse overgrep og sexpress mot kvinnelige journalister i landet i Det sørlige Afrika. Overgrep mot jenter og kvinner er et enormt problem, men det snakkes sjelden om offentlig, og mørketallene er store.

Ofte må kvinnene ligge med sjefen for å få jobb og få beholde jobb. Eneste vei til forfremmelse går altfor ofte via sjefens seng. I tillegg er hverdagen ofte full av nedverdigende kommentarer, uønsket kroppskontakt og ekle tilnærmelser.

Foster Dongozi er generalsekretær i ZUJ, Zimbabwe Union of Journalists, og jobber sammen med en organisasjon for kvinner i mediene for å få problemet ut i dagslyset.

Åpner mennenes øyne

Prosjektet har hittil gått ut på å reise rundt i de store byene og holde åpne møter, først og fremst for journalister og redaktører. Det har gitt mye og god mediedekning, og mange har fått øynene opp for at overgrepene skremmer journaliststudenter og kvinnelige journalister ut av yrket.

Ikke minst har blest om saken fått respons fra redaktørene, som er den gruppen der de største skurkene finnes.

Debattene på møtene har vist at mange menn ikke tenker over hvordan de oppfører seg mot kvinner, de skylder på kulturen og har ikke forstått at det kan være svært ubehagelig å være på mottakersiden av «henvendelsene» deres. Samtidig forteller kvinnene om hvor vanskelig det er å gjøre noe med problemet, og å bli tatt alvorlig når de ikke orker mer.

- Mange er ikke en gang kommet i gang med journalistjobben før de gir opp.  Nå håper vi at heftet vil bidra til at menn får øynene opp for hva de gjør, og at kvinner ved hjelp av brosjyren kan få mot til å si fra oftere om overgrep, forteller Foster.

Tør ikke si fra

Mange kvinner regner ikke med å bli trodd eller hørt, så selv om det dreier seg om noe så alvorlig som voldtekt, er det få eller ingen som går til anmeldelse. Det håper journalistforbundet at de vil gjøre etter å ha lest brosjyren «Sexual Harassment in the Media: Who can I tell? What should I do?», som altså også ligger på nettet.

- Sexpress ut av redaksjonene
Generalsekretær Foster Dongozi med fersk brosjyre og løpeseddel i IFJs hovedkvarter i Brussel.

Her kan vi blant annet sjekke ut at FN og Den internasjonale arbeiderorganisasjonen ILO har tatt den vriene jobben med å definere hva «sexual harassment» er.

  • Det er uønsket og uvelkomment.
  • Det er helseskadelig, og skader muligheten til den som blir utsatt for det, for å utføre arbeidet sitt.

Maktmenneskers misbruk

Om den som misbruker, slås det fast at det dreier seg om maktmisbruk fra en sterkere part, og er en måte å bekrefte at man har makt på.

Brosjyren gir gode tips om hvordan angripe problemet på en arbeidsplass, og om ZUJs plan for å bekjempe uvesenet. Hvis journaliststanden går foran, er håpet at resten av samfunnet vil følge.

Neste skritt i prosjektet er allerede planlagt: ZUJ ber NJ være med å støtte en vitenskapelig basert undersøkelse om kvinnediskriminering i landets medier. De trenger fakta å slå i bordet med til myndighetene, og en god oversikt over hvor skoen trykker når de skal fortsette kampen for blant annet å øke kvinnelige journalisters status.

 

LES OGSÅ: Kampanje mot sex-overgrep i Zimbabwe