Aldri for sent å bli digital

Aldri for sent å bli digital

Redaksjonene er på jakt etter digital kompetanse, men tar seg ikke alltid tid eller råd til å oppdatere sine allerede erfarne journalister. Nå strekker NJ og MBL ut en hjelpende hånd, med kurset ReStart.

Kursserien Start på Institutt for Journalistikk (IJ) har lenge vært et tilbud til de ferskeste i yrket. De som har kommet inn i en redaksjon uten noen formell utdanning. Nå skal de med mange år på baken få nyte godt av et liknende opplegg, organisert av IJ og sponset av NJ og MBL.

Overgangen til digital publisering har gått lett for noen, for andre har det blitt en stor terskel å forsere. Trang økonomi i mange mediebedrifter, har gjort det vanskelig å kurse dem som trenger det. Men med det nye tilbudet som trolig kommer på plass rundt juletider, skal det i hvert fall ikke stå på pengene. For dersom søkeren er medlem av NJ, vil det meste av avgiften bli dekket gjennom midler fra Opplærings- og utviklingsfondet.

Flere samlinger

Kursserien er foreløpig bare på skisse-stadiet. IJ holder på å finpusse et forslag som Start-styret (NJ og MBL) skal ta stilling til i løpet av høsten. I den første skissen er det lagt opp til tre samlinger over en uke.

– Men det er mulig at vi kommer til å basere oss på at litt mer av undervisningen skjer via nettet, sier Start-styrets leder, Tore Sjølie i NJ. - Dette både fordi det vil være litt lettere å sende medarbeidere på kurs hvis de ikke er borte fra jobben i tre hele uker, og fordi det gir en naturlig tilnærming til det å øke den digitale kompetansen.

Deltakerne vil blant annet lære om ny teknikk – som hvordan man best kan utnytte smarttelefoner i jobbsammenheng. De vil lære om digital research og om bruk av sosiale medier. I tillegg legges det opp til kursing i datavisualisering og andre digitale fortellerteknikker.

Kompetansegap

Ideen til kurset dukket opp under et landsstyremøte i NJ. Etter en første rundt med drodling blant noen av deltakerne, kom det bekreftende signaler fra blant annet Aftenposten om at det var et stort gap mellom den kompetansen de trengte i avisen og den medarbeiderne faktisk satt på.

Landsstyre-medlem Håkon Okkenhaug var en av dem som jobbet videre med ideen for hvordan dette gapet kunne tettes.

- Det er et faktum at de fleste over 40 ikke lærte noe om nettsider og såkalt ny journalistikk da de satt på skolebenken. De bør få sjansen nå!

Okkenhaug har inntrykk av at en del bedrifter tror de sparer penger på å ansette ferske journalister med stor nettkompetanse fremfor å kurse de som har vært lenge i redaksjon. Men da mener han de tar helt feil:

- Til lengre man har vært i yrket, til mer skjønner man av samfunnet. Verktøyene er det mulig å lære seg, også de digitale. Livserfaring samler man bare over tid. Hvis mange eldre skyves ut fra en reaksjon, forsvinner også flere hundre års erfaring og kunnskap. Dette er noe bedriftene bør ta med i regnestykket sitt.