Ber UD ta opp situasjonen for tyrkiske journalister

Ber UD ta opp situasjonen for tyrkiske journalister

Landsstyret i Norsk Journalistlag (NJ) ber norske myndigheter protestere overfor tyrkiske myndigheter for den meget kritikkverdige behandlingen av journalister under urolighetene i landet. Svært mange steder er journalister, fotografer og fjernsynsmedarbeidere blitt pågrepet av politiet, utsatt for vold og tvunget til å slette foto og video.

Tyrkiske myndigheter og ledende politikere viser en mangelfull forståelse og respekt for pressens arbeid og rolle i et fritt og demokratisk samfunn. Norsk Journalistlags kolleger i Tyrkia arbeider til dels under svært kritikkverdige forhold.

Tyrkia er også et av de landene som har flest journalister sittende i fengsel. Anklagene mot fengslede journalister har gjennomgående en sterk tilknytning til deres yrkesutøvelse og det faktum at de har våget å være kritiske til det sittende regime.

NJ er medlem av European Federation of Journalists (EFJ) som har gjort løslatelse av fengslede tyrkiske journalister til en av sine viktigste saker. Som et ledd i dette arbeidet har NJ adoptert den fengslede journalisten, forfatteren, tv-programlederen og aktivisten Tuncay Özkan. Han har snart sittet fem år i fengsel uten noen dom og hans journalistiske arbeid ligger til grunn for en påstand livstid i fengsel.

Tyrkiske myndigheters opptreden er i strid med grunnleggende menneskerettigheter. Fengslingen av journalistene er et overgrep mot journalistene selv og deres nærmeste. Det rammer også den tyrkiske befolkningen, som ikke får en fri og uavhengig mediedekning, et forhold som forsterkes under de pågående demonstrasjonene mot tyrkiske myndigheter.

NJ sender denne oppfordringen til det norske Utenriksdepartementet

LES MER:Journalists Call for International Action to End Crackdown on Media in Turkey

LES MER: Unesco-kommisjonens oppfordring til Utenriksdepartementet