Det manglende programpunkt

Et språkvedtak som ble gjort på landsmøtet i 2009, har ved en feil falt ut av NJs program slik det er skrevet inn i på NJs nettsider. Disse har blitt brukt som utgangspunkt for de program som er vedtatt i 2011 og 2013, og språkvedtaket har følgelig heller ikke fulgt med i de senere programmene. Landsstyret har vedtatt at det nå legges inn også for NJs program 2013 - 2015.

NJs program uttrykker NJs politikk på de fleste områder, og vedtas på hvert landsmøte. 

Vedtaket "NJ vil arbeide for medlemmenes mulighet til å utvikle journalistisk og språklig kvalitet og uttrykksfrihet, mangfold og integritet" som ble gjort på landsmøtet i 2009, kom ved en feil ikke med da programmet ble redigert sammen og lagt på NJs nettsted.

NJ ble oppmerksom på dette i oktober/november 2013 og landsstyret gjorde i sitt desembermøte vedtak om at punktet skulle legges inn i NJs program 2009 - 2011, der det hele tiden skulle vært.

Da NJ reviderte sitt program på landsmøtet i 2011 var det det mangelfulle programmet som ble brukt som utgangspunkt, og dette punktet ble ikke tatt med videre. 

Landsstyret har vedtatt at det likevel skal legges inn i NJs program 2013 - 2015, ettersom det ikke er bevisst tatt ut. 

LES MER: Saksdokumentet til landsstyret om saken