Flere kopipenger til journalister

Flere kopipenger til journalister

En god andel av pengene fra digital kopiering i skoleverket de siste årene går til fordeling via NJ. Forhandlingene om fordelingen av 25 millioner kroner mellom norske opphavsmenn og utgivere ble nylig avsluttet.

Kopieringsmaskinene brukes fortsatt for å lage oppgaver og ekstra lærestoff til elevene. Men stadig mer av kopieringen skjer digitalt. Derfor har det vært nødvendig med nye forhandlinger om hvordan vederlaget for slik kopiering skal fordeles. 

Mens i underkant av fem prosent av papirvederlaget har vært formidlet via Norsk Journalistlag, er andelen når det gjelder digital kopiering, på nesten 12 prosent. Det betyr 2,97 millioner kroner for hvert av årene 2012, 2013 og 2014. En viktig årsak til at NJ øker såpass mye, er at fotoandelen er mye høyere på nett enn på papir.

Styrket posisjon

NJ er tilfreds med å ha styrket posisjonen gjennom forhandlingene. organisasjonen ligger som nummer tre på listen over størst vederlag. Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening får 10,8 millioner, mens Den norske forleggerforening får 3,7 millioner kroner. Mediebedriftenes landsforening får 0,45 millioner, Norsk Redaktørforening 0,4 millioner kroner og Den norske fagpresses forening 0,54 millioner, derav 190.411 kroner for redaktørenes opphavsrettigheter.

Tilbake til opphavsmennene

Selv om millionene i første omgang havner på kontoen til NJ, skal de ikke bli stående der og gjøre seg fete. Dette er midler som skal komme alle journalister til gode, både medlemmer og ikke-medlemmer. En stor andel brukes til å delfinansiere de journalistfaglige konferansene rundt i landet, som Svarte Natta i Tromsø og Hauststormen i Bergen. Lokallagene får også penger til sine arrangementer, som skal være åpne for alle. I tillegg brukes det blant annet noe på kompetanse internt i NJ innen fagfeltet opphavsrett, et tema både medlemmer og ikke-medlemmer kan søke råd om.